Analytikerkommentar på Camanio Cares Q2-rapport 2018


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 24 augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.


Under Q2-18 uppgick omsättningen till 1,2 MSEK, vilket innebär en minskning om 48 % mot jämförbar period 2017 och 51 % mot föregående kvartal i år. Utöver nettoomsättningen uppgick Bolagets övriga intäkter till 1,5 MSEK, vilket är hänförligt till främst FoU-utvecklingsprojektet MoveCare.

Camanio Cares rörelsekostnader (exkl. avskrivningar) uppgår till ca 5,4 MSEK, vilket kan jämföras med 4,2 MSEK under jämförbar period 2017 och 5 MSEK under föregående kvartal i år. Bolaget bibehåller således en relativt stabil kostnadsnivå, något som är mycket viktigt i dagens situation. Vid utgången av juni uppgick kassan till ca 1,1 MSEK, att jämföra med 3,8 MSEK vid utgången av mars. Camanio Care skriver i rapporten att de efter periodens slut tagit upp ett kortsiktigt lån.

I sitt VD-ord har Catharina Borgenstierna en positiv framtoning där hon skriver att Camanio Care är på väg in i en ny fas. Genom förvärvet av Vital Integration erhåller Camanio Care en digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda boenden. En trend Bolaget identifierat är att många äldre saknar tillgång till en internetuppkoppling. Med tjänster från Vital Integration kan Camanio Care erbjuda ett säkert internet som kan få fram viktiga larm och signaler från omsorgstekniken i hemmet.

”Med Vitals lösningar som en plattform kan Camanio ta en ännu starkare position på den digitala omsorgsmarknaden i hemmet”, säger Catharina Borgenstierna.

Vår sammanfattade tanke om rapporten är att försäljningen var lägre än vad vi räknat med, samtidigt som vi ser positivt på att kostnadsbasen är fortsatt stabil. Det är tydligt att Bolaget ser positivt på förvärvet av Vital Integration, och det ska bli intressant att följa utvecklingen under H2-18.

Camanio Care har haft en händelserik start på 2018. Följande är en kort sammanfattning av de händelser som vi anser varit särskilt intressanta såhär långt under året (utan inbördes ordning):

  • Nytt distributionsavtal tecknat i Kanada
  • Nytt distributionsavtal för Bestic i Hong Kong
  • Nytt distributionsavtal för BikeAround i Thailand
  • Order från Hörby Kommun avseende tillsynsroboten Giraff
  • Leverans av en första BikeAround till Dubai
  • Samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida, USA för att använda och utvärdera BikeAround
  • Beviljat patent för Bestic på den kinesiska marknaden och i USA
  • Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award 2018 – ett pris som delas ut till unga snabbväxande företag inom vårdsektorn
  • Styrelsen förstärks med Johanna Rastad, med erfarenhet som bl.a. affärsutvecklingschef på Humana
  • Förvärvet av IoT-bolaget VITAL Integration som slutförs under juli månad