Analytikerkommentar inför SensoDetects Q4-rapport 2018


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 12 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018.


Störst fokus på VD-ordet – vad kommer Johan Olson berätta om nuläget och framtiden?

Primärt fokus från Analyst Groups sida gällande morgondagens rapport är VD-ordet och vad Johan Olson kan berätta om nuläget och planerna närmsta tiden. I Bolagets nyhetsbrev i december gavs en hel del information om pågående tester och utvärderingar, samt planen att så snart resultaten från BERA 3.1 är klara slutföra de delar som kvarstår och påbörja lansering och marknadsintroduktionen. Strategin är att främst börja i de länder där redan upparbetade samarbeten finns, något vi helt klart håller med om är strategiskt mest gynnsamt. I morgondagens rapport hoppas vi få mer info om vad som hänt de senaste två månaderna, samt vad som ligger närmst i tiden för SensoDetect och status kring marknadslansering. 

Vi ser fram emot att läsa mer om finansieringsläget

I SensoDetects nuvarande läge är det viktigt att Bolaget kan utvecklas med en god kostnadskontroll, något vi anser att Bolaget gjort under de tre första rapporterade kvartalen 2018 och även estimerar att Bolaget fortsatt gjort under sista kvartalet 2018. Samtidigt är SensoDetect snart i behov av nytt kapital.

”Kassan uppgick vid utgången av tredje kvartalet till ca 4,3 MSEK, att jämföra med 6,6 MSEK vid utgången av Q2-18. Baserat på en burn rate i liknande takt med tidigare kvartal (-2,3 MSEK), har vi tidigare nämnt att SensoDetect är finansierade till omkring januari/februari 2019, allt annat lika. Vi befinner oss nu i februari och ser därför mycket fram emot att läsa mer om vad VD Johan Olson kan berätta om bolagets finansiella situation i morgondagens rapport.”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.

Under november 2018 höll SensoDetect en extra bolagsstämma, där stämman bl.a. beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner med ett utrymme om att emittera högst 25 miljoner aktier. Eventuell emissionslikvid syftar till att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget bl.a. investeringskapital, kapital för produktion, förvärv samt rörelse och marknadsföring.