Analytikerkommentar inför SensoDetects kvartalsrapport


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerar den 12 november 2018 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018.


Första halvåret 2018 har varit händelserikt för SensoDetect, med leverans av systemet BERA 3.0 till flera aktörer, stärkt kassa via riktad emission och positiva besked gällande Bolagets patentportfölj.

Undra andra halvan av 2018 har SensoDetect fortsatt kommunicerat intressanta händelser.

  • SensoDetect meddelade den 13 augusti att de från AWA Patent fått besked att amerikanska patentverket har beviljat en patentansökan från SensoDetect.
  • Den 15 augusti meddelade Bolaget att en studie publicerats med lovande resultat för att upptäcka depression och effekt av behandling.
  • Den 27 augusti kommunicerades ett fördjupat avtal med en sydkoreansk distributör.
  • Den 3 september meddelade Bolaget att deras distributör i Sydkorea har fått till ett samarbete med två sjukhus i Sydkorea för inledande försök med BERA 3.0.
  • Den 2 oktober lanserades en ny version av BERA – BERA 3.1 som är mer mobil.

Den 7 november kommunicerade SensoDetect en uppdatering kring arbetet i Bolivia och marknadsintroduktionen av BERA. Informationen som framgick innebär andra förutsättningar gällande marknadslansering av BERA, något vi kommer att ta höjd för i vår analys som kommer att uppdateras i samband med Q3-rapporten som publiceras på måndag (12/11).