Analytikerkommentar inför Josabs Q4-rapport


Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 28 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.


Delar vi kommer att titta extra noga på i rapporten:

  • Omsättning vs kostnadsnivå
  • Likviditet (kassa)
  • VD-ordet

På senare tid har aktien gått urstarkt och är upp ca 85 % i år och har som högst varit prissatt i 4,98 kr/aktie. Mycket av uppgången drivs av den utvecklingen som nu sker för Josab i Kina. Josab har utöver detta även kommunicerat andra intressanta händelser, t.ex. uppdatering av arseniktester i Serbien, och licensiering i Ungern, där slutsatsen kunde dras att det är tänkbart att expandera inom EU. Inför morgondagen hoppas vi på ett bra och intressant VD-ord från Johan Gillgren och vad han kan berätta om dessa händelser samt vad nuvarande status i övrigt är i Bolagets verksamhet.

Finansiell ställning – vad uppgår kassan till idag?

Vid utgången av Q3-18 (30 september 2018) uppgick likvida medel till ca 14,8 MSEK. Då Josab idag ännu inte är lönsamma är det viktigt att Bolaget utvecklas med en bra kostnadskontroll. I morgondagens rapport kommer det framgå vad kassan uppgick till vid utgången av 2018, således kommer Josabs burn rate under avslutningen av 2018 att kunna härledas.

I samband med delårsrapporten kommer vi att återkomma med en kommentar och kort därefter en uppdaterad aktieanalys.