Analytikerkommentar inför Hoylus Q2-rapport 2019


Hoylu AB publicerar imorgon den 23 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

Under Q2-18 uppgick omsättningen till 6,1 MSEK, med ett EBIT-resultat om -8,2 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q2-19 förhåller sig mot jämförbar period 2018, dels mot föregående kvartal (Q1-19) då nettoomsättningen uppgick till 6,5 MSEK.

Säsongsmässigt är Hoylus andra kvartal starkare relativt det första kvartalet, varför vi räknat med en högre omsättning under Q2-19 jämfört med Q1-19. Samtidigt estimerar vi en tillväxt om ca 38 % mot jämförbart kvartal 2018, motsvarande en omsättning om 8,4 MSEK under andra kvartalet 2019. Vi tror inte att Hoylu har vänt till svarta siffror under Q2 men att bolaget har tagit ett steg närmare till att nå lönsamhet, något vi estimerar kan ske under fjärde kvartalet i år. Nedan följer en sammanfattning av vår prognos inför Q2-rapporten.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar