Analytikerkommentar inför Greater Thans Q2-rapport 2018


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 24 augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.


Kan omsättningen stiga för sjätte kvartalet i rad?

De senaste fem kvartalen har Greater Than ökat sin omsättning, där omsättningen under Q1-18 uppgick till ca 3 MSEK, att jämföra med 0,8 MSEK Q4-16. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan linjär utveckling.

Det återstår att se om Greater Than kan fortsätta öka omsättningen, och således bygga vidare på trenden för sjätte kvartalet i rad.

Greater Than ökat personalstyrkan under H1-18

Under året har Greater Than ökat personalbasen, där t.ex. Anna-Karin Hedlund och Patrik Lundholm från Moderna Försäkringar under februari anställdes som Product Manager respektive Business Manager. Under juni och juli har Greater Than även anställt Alexander Portnoff från Söderberg & Partners och Johanna Lindberg från Cohn & Wolf. Alexander kommer arbeta för att etablera Greater Thans plattform på den globala marknaden, och Johanna kommer arbeta med att bl.a. bredda Bolagets kommunikation internationellt, framförallt med varumärket Enerfy. Beroende på exakt tillträde och datum för nämnda personer, återstår det att se vilken utveckling personalkostnaderna har haft under Q2-18.

I vanlig ordning kommer vi även att bevaka vad Greater Thans kassa uppgår till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet. Vid utgången av mars uppgick kassan till ca 17 MSEK, och under föregående sex månader var Bolagets burn rate, korrigerat för nyemissioner, ca 1,4 MSEK/månad i genomsnitt.