Analytikerkommentar inför Chordate Medicals Q3-rapport 2018


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 16 november 2018 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.


En intressant del i morgondagens rapport, som primärt kommer handla om perioden juli till september 2018, blir att se vad kassan uppgår till vid utgången av perioden. Under maj genomförde Chordate en nyemission vilken tillförde Bolaget ca 14,5 MSEK före emissionskostnader. Vid utgången av juni 2018 uppgick Bolagets kassa till 10,6 MSEK. När rapporten publiceras imorgon kan således en burn rate härledas, d.v.s. vad kapitalförbrukningen uppgått till under perioden. I dagens läge, när Chordate ska skala upp försäljningen och närma sig ett positivt rörelseresultat, är det viktigt med en god likviditet.

I övrigt ser vi fram emot att läsa Anders Weilandts VD-ord, för att se vilka guidningar som eventuellt kan ges för resten av 2018. Chordate har på senare tid kommunicerat flera positiva nyheter, bl.a. en nyhet nu under veckan om att en ny K.O.S-behandlingsklinik öppnas i Göteborg.

Ytterligare en K.O.S-behandlingsklinik öppnad – kliniker finns nu i de tre största städerna i Sverige.

Chordate meddelade den 13 november 2018 att Toutatis AB (”Toutatis”) utökar verksamheten i sitt franchiseavtal med Chordate. I början av december 2018 kommer Toutatis att öppna upp en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit (”nästäppa”). Toutatis öppnade under augusti 2018 upp en första K.O.S-behandlingsklinik i Malmö. Vi ser positivt på att Toutatis nu även väljer att öppna en ytterligare klinik och utöka sin verksamhet även i Göteborg. Det innebär också att Chordates franchisekoncept, inom loppet av tre månader, har resulterat i att K.O.S-behandlingskliniker nu finns tillgängliga i samtliga av Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Vi kommer fortsätta öka vår närvaro i Sverige genom att lägga till ytterligare franchisekliniker till vårt B2C-koncept”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning, samt en uppdaterad aktieanalys av Chordate.