Analytikerkommentar inför Camanio Cares Q2-rapport 2018


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 24 augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.


Kan bolaget slå omsättningen mot föregående kvartal?

Under Q1-18 ökade Camanio Care omsättningen med ca 47 % mot jämförbar period 2017 och med 33 % mot föregående kvartal. I den rapporten framgick det att ökningen delvis var hänförlig till att försäljningen i USA börjat att ta fart.

Det återstår att se om Camanio Care har ökat omsättningen relativt jämförbar period 2017.

Camanio Care har haft en händelserik start på 2018. Följande är en kort sammanfattning av de händelser som vi anser varit särskilt intressanta såhär långt under året (utan inbördes ordning):

  • Nytt distributionsavtal tecknat i Kanada
  • Nytt distributionsavtal för Bestic i Hong Kong
  • Nytt distributionsavtal för BikeAround i Thailand
  • Order från Hörby Kommun avseende tillsynsroboten Giraff
  • Leverans av en första BikeAround till Dubai
  • Samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida, USA för att använda och utvärdera BikeAround
  • Beviljat patent för Bestic på den kinesiska marknaden och i USA
  • Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award 2018 – ett pris som delas ut till unga snabbväxande företag inom vårdsektorn
  • Styrelsen förstärks med Johanna Rastad, med erfarenhet som bl.a. affärsutvecklingschef på Humana
  • Förvärvet av IoT-bolaget VITAL Integration som slutförs under juli månad

I vanlig ordning kommer vi att bevaka vad Camanio Cares kassa uppgår till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) har varit under det senaste kvartalet. I dagens läge är det viktigt för Camanio Care att bibehålla en god likviditetsnivå i bolaget. Vid utgången av Q1-18 uppgick Bolagets kassa till 3,1 MSEK.