Analyst Group kommenterar Maven Wireless senaste ramavtal


Maven meddelade under fredagen den 1 oktober att bolaget signerat ett 3-årigt ramavtal med en ny kund i Frankrike, vilken är en av de ledande franska systemintegratörerna av att distribuera mobiltäckning i Frankrike och de utomeuropeiska franska regionerna. Ramavtalets värde är uppskattat till 120 MSEK över tre år, och kan därefter förlängas i upp till ytterligare två år.

Maven är otvivelaktigt inne i ett starkt momentum där bolaget har lyckats återstarta verksamheten med besked i takt med att pandemins direkta effekter börjat avta”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Det senaste ramavtalet omfattar Mavens digitala DAS-system för att tillhandahålla 2G upp till 5G mobiltäckning för samtliga mobiloperatörer i Frankrike. Maven är idag ensamma om att erbjuda heltäckande DAS-system för inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer och teknologier, inklusive 5G. Den franska kunden, som har fyrtio års operativ erfarenhet av att distribuera TV/radio-, mobil- och fiberoptiska nätverk, kommer dra nytta av Mavens produkter för att leverera hög bandbredd genom den mest hållbara DAS-produkten på marknaden.

”Sedan Mavens delårsrapport för det andra kvartalet har bolaget pressmeddelat en order från Filipinerna, ytterligare en order från Turkiet och nu senast ett ramavtal med en ny kund i Frankrike. De senaste affärerna bidrar till att stärka närvaron på befintliga marknader vilket Analyst Group anser är strategiskt riktigt och helt i linje med bolagets expansionsplaner. Den stora höjdpunkten i ljuset av flera framgångsrika affärer är ramavtalet med den franska systemintegratören. Ramavtalet lägger en grund för framtida säkrade avrop och leveranser, vilket leder till ett stabilare kassaflöde jämfört med enskilda beställningar. Således ser Analyst Group positivt på ytterligare ett ramavtal för Maven, vilka sedan tidigare har ramavtal med Telenor och ÖBB. Vi ser med tillförsikt fram emot Mavens Q3-rapport i slutet på oktober, och med tanke på att Maven är ett hårdvaruorienterat bolag med långa ledtider för att leverera en order, kommer fokus ligga på att följa upp hur bolagets orderbok och orderingång utvecklats, samt om Maven lyckats växa på befintliga marknader samtidigt som bolaget bryter ny mark. Dessförinnan, likt vi har kommunicerat tidigare, tror vi fortsatt att det kan komma ett antal intressanta nyheter, vilka i sig kan utgöra bra triggers i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser på Maven som en investering

Under det andra kvartalet för 2021 erhöll Maven orders från fem nya kunder, samtidigt som avrop och leveranser från befintliga ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge fortsätter. Med befintliga ramavtal, en ökning i orderingången härlett från både befintliga- såväl som nya kunder samt en stärkt organisation, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka under kommande kvartal. Under utgången av Q2-21 erhöll Maven en order om 12,7 MSEK från en partner på Filipinerna, vilket innebär att 6,6 MSEK kommer att intäktsföras under 2021. Analyst Group estimerar att Maven kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att tills år 2023 nå intäkter omkring 269 MSEK.