AcuCort anställer Ann Gidner som interim VD


AcuCort meddelade igår att VD Mats Lindfors avser minska sitt engagemang i bolaget på grund av familjeskäl., och att Ann Gidner är tillsatt som interim VD från den 1 januari 2020.

Ann Gidner har god erfarenhet från ledande roller inom läkemedel och life science, vilket bland annat innefattar affärsområdeschef på Inceptua GmbH, licensieringsdirektör på Albumedix A/S (Novozymes Biopharma) och VD för läkemedelsstrategibolaget Monocl AB. Gidner sitter även i styrelsen för SenzaGen AB sedan 2014. Ann Gidner är utbildad civilingenjör i bioteknik på Lunds Tekniska Högskola och har en MBA från Lunds universitet.

Nuvarande VD Lindfors kommer övergå från rollen som VD till att stödja AcuCort som konsult, där han fortsatt har ansvar för vissa projekt i AcuCorts affärsplan.

Analyst Group ser det som positivt att avgående VD behåller ett engagemang i bolaget för att underlätta övergången och för att fortsätta de pågående projekten. Vidare är det intressant att följa det arbete och eventuella förändringar som görs av den tillförordnade VDn Ann Gidner och den person som senare rekryteras som ordinarie VD.

Följande kommentarer från involverade nyckelpersoner publicerades i samband med nyheten.

– Jag är oerhört glad över att AcuCort har lyckats knyta till sig Ann Gidner som har gedigen kompetens och internationell erfarenhet inom viktiga områden för bolaget. Att vi dessutom har hittat en lösning som innebär att AcuCorts nuvarande VD Mats Lindfors kan fortsätta att arbeta aktivt som konsult tryggar kontinuitet liksom bra överlämning och ger ett resurstillskott, säger Ebba Fåhraeus, styrelseordförande i AcuCort AB.

– AcuCort är ett spännande bolag och ISICORT® är en innovativ produktkandidat med stor potential. Jag har arbetat med olika aspekter av läkemedelsutveckling och kommersialisering i hela mitt yrkesliv och ser fram emot att leda arbetet vidare mot godkännande och kommersialisering av i första hand ISICORT®, säger AcuCorts tillträdande interim-VD Ann Gidner.

– Dagens tillkännagivande upplever jag som positivt för såväl AcuCort som för mig personligen. Jag har sedan en tid önskat att förändra min arbetssituation. Min nya roll som konsult innebär att jag kan fortsätta arbeta för AcuCort, men i mer begränsad utsträckning, samtidigt som AcuCort tillförs ny kompetens och nya perspektiv. Sammantaget tycker jag att detta är en utmärkt lösning, säger AcuCorts nuvarande VD Mats Lindfors.