IPO: SHT Smart High-Tech

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Elektronik
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 22 MSEK
 • Subscription price
 • 11 SEK
 • Subscription period
 • 7 okt - 28 okt
 • First trading day
 • 10 nov
 • Guarantee and subscription commitment
 • 50 %
PRICE PER
SHARE
11 sek
LOWEST
INVESTMENT
5 500 SEK
PRE MONEY
VALUATION
125,4 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

IPO: SHT Smart High-Tech

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Elektronik
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 22 MSEK
 • Subscription price
 • 11 SEK
 • Subscription period
 • 7 okt - 28 okt
 • First trading day
 • 10 nov
 • Guarantee and subscription commitment
 • 50 %
PRICE PER
SHARE
11 sek
LOWEST
INVESTMENT
5 500 SEK
PRE MONEY
VALUATION
125,4 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett världsledande bolag som adresserar megatrender

SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”) är ett bolag med inriktning mot att ta fram nya värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på kylning av elektronik, processorer, grafikkort, lysdioder, samt andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Detta är något som krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestanda elektronik som är mindre, snabbare och lättare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt. Bolaget erbjuder högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande process know-how. Framförallt har SHT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial ”Thermal Interface Material”, kallat TIM, för elektronik och kraftmodulkylning, som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led med produkten SHT-GT. GT-serien finns tillgänglig i olika versioner med olika prestanda.

STH har under 2020 tecknat ett utvecklingsavtal med en kinesisk världsledande kund inom telekomutrustning, konsumentelektronik och 5G mobiltelefoni med mål att framställa en produkt till kundens produktplattform, utöver detta har STH erhållit ett fyrtiotal utvärderingsorder från 18 olika företag, av vilka några är bland de största internationella företagen inom telekomindustrin, fordonselektronikbranschen, LED och halvledarindustrin. Med anledning av utvecklingsavtalet har Bolaget etablerat ett dotterbolag i Kina som kontrolleras till 73,6 % av SHT, vilka står för know-how, medan huvuddelen av kapitalet finansieras av kinesiska investerare.

Försäljning sker till internationella världsledande företag, i huvudsakligen tre huvudmarknader; Kina/Japan, EU samt USA för integration inom bland annat telekom-, dator- och fordonsbranschen. Bolagets vision är att bli en globalt ledande leverantör i världen av lösningar för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom en hög grad automation i kombinationen med Bolagets patenterade tillverkningsteknologi. Genom SHTs investeringar i automation har Bolaget på kort tid ökat sin kapacitet med 400 % och gått ifrån en halvautomatisk produktionslina till en mer helautomatisk lina. SHT inser dock att potential finns till att ytterligare förbättra produktionen genom mer automatisering och har under 2021 skalat upp produktionen ytterligare.

SHT har idag en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg, men en större tillverkningsenhet är under uppbyggnad i Kina och beräknas vara klar under hösten 2021. SHT avser nu att noteras på Spotlight Stock Market där Bolaget genom en emission om ca 22 MSEK vill bygga ut automatiseratillverkningsenheten på hemmaplan, samt bygga upp en försäljnings- och administrativ organisation i Göteborg.

”En investering i SHT ger en spännande exponering mot en starkt växande marknad och möjligheten att få vara med på en resa med ett bolag som bidrar till ett hållbart samhälle. SHT har en affärsidé som ligger helt rätt i tiden och som ett resultat av trenden mot kraftfullare och mindre elektroniska produkter förväntas TIM marknaden att växa om 8 till 10 % (CAGR) mellan år 2018 och år 2025. Bolaget har utvecklat ett material som står sig starkt jämfört med närmaste konkurrent och då SHT dessutom erbjuder kunder skräddarsydda produkter får konkurrenter svårt att ersätta SHTs produkt. Byggandet av tillverkningsenhet i Kina gör även att SHT uppfyller marknadens fokus på korta ledtider och supply chain. Analyst Group anser att SHT står i startgropen för en spännande tillväxtperiod då Bolaget är världsledande i en högteknologisk bransch inom nanobaserat grafenförstärkt TIM material, där en stark värdedrivare framöver anses vara SHTs genombrottsorder i Kina vilket förväntas öppna fler dörrar. Sammantaget anser Analyst Group att SHT:s konkurrenskraftiga produkt, Bolagets utvecklingsavtal i Kina och den starkt växande TIM marknaden mynnar ut i en attraktiv risk reward i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Bolagets utvecklade produkt SHT GT har elva godkända patent och elva patentansökningar, som skyddar SHT GT och dess tillverkningsprocess i omfattande delar av världen. SHT:s produkter använder befintlig monteringsteknologi, pick and place, som finns hos alla elektronikprodukter vilket medför att de inte behöver investera för att använda Bolagets produkt, vilket minskar införsäljningströsklarna.
 2. SHT har en produktionsorder om 1000 till 2000 enheter per månad sedan ett år tillbaka åt Incavo, som är en kund inom halvledarindustrin i Hong Kong. Bolaget har även en orderpipeline åt Incavo sex månader framåt till dem, eftersom Incavo har under den senaste tiden beställt andra produktstorlekar för högre prestandakrav.
 3. SHT har startat ett dotterbolag i Kina för att bygga upp en tillverkningsfabrik, för att tillgodose en förväntad order från en av de största 5G-leverantörerna i Kina. Dotterbolaget har en värdering om ungefär 140 MSEK då kinesiska investerare mot en ägarandel om 15,5 % investerat 22 MSEK, vilket betyder att stora delar av bolagets kapitalbehov för att bygga upp en tillverkningsenhet i Kina täcks, vilket minskar STH:s bolagsspecifika risk.

Konsumentelektronik och kommersiell högprestandaelektronik utvecklas ständigt mot mindre, lättare, snabbare system med mer funktionalitet, vilket innebär att fler effektkrävande komponenter integreras i mikrosystemen på en allt mindre yta. Detta leder till en ökad effekttäthet och högre arbetstemperatur i förlängningen, något som sänker livslängden och prestandan på produkter. Temperaturreglering i form av värmeledning i elektronikprodukter är därför viktigare än någonsin, framförallt i ett hållbarhetssyfte.

SHTs produkt är ett unikt grafenförstärkt polymerbaserat material, där Bolaget genom en patenterad teknik tillverkat en nära millimetertjock grafenbaserad film i stor skala baserad på en självassemblerande process av grafenet och sedan på ett effektivt sätt stakat upp det i vertikala led. Jämfört med Bolagets närmaste konkurrent uppvisar SHT:s material tio gånger bättre värmeledningsförmåga, vilket skapar stor konkurrenskraft. Genom att fokusera på direktförsäljning samt försäljning av teknisk utveckling på stora OEM får SHT även en fördel då utvecklingsavtal har en avsikt till att skräddarsy kundens produkt för särskilda behov, vilket leder till att konkurrenter får svårt att substituera Bolagets produkt, eftersom produktens egenskaper är utvecklade i samarbete med kunden.

SHT avser att generera intäkter genom försäljning av Bolagets nanobaserade grafenförstärkta material TIM och affärsmodellen bygger på försäljning till kunder inom elektronikindustrin som är i behov av kylning på grund av stark värmeutveckling i komponenter. Hög flexibilitet och prestanda i materialets användningsområde i kombination med möjlighet att nyttja existerande produktionsutrustning för att införa SHT:s produkt hos kund leder till att Bolaget kan prissätta produkten i en high-end kategori.

SHT har under 2020 tecknat ett utvecklingsavtal med en kinesisk världsledande kund inom telekomutrustning, konsumentelektronik och 5G mobiltelefoni med mål att framställa en produkt till kundens produktplattform, utöver detta har STH även erhållit ett fyrtiotal utvärderingsorders från 18 olika företag, av vilka några är bland de största internationella företagen inom telekomindustrin, fordonselektonikbranschen, LED och halvledarindustrin. Bolagets breda kundbas och det närliggande försäljningsgenombrottet i Kina kommer lägga grund för den tillväxtplan Bolaget har de närmaste åren. Halvledarindustrin, likt många andra branscher, följer teknikledare vilket förväntas leda till stark efterfrågan efter att Bolagets genombrottsorder materialiserats.

SHT verkar till största del inom Thermal Interface Material (TIM) marknaden. TIM marknaden förväntas att växa mellan år 2018 till år 2025 med en genomsnittlig årlig tillväxt om 8–10 % (CAGR), som ett resultat av trenden mot kraftfullare och mindre elektroniska produkter. Denna marknad är stor med många konkurrenter då TIM redan är en inarbetad industriprodukt som används i flera olika typer av elektronik. Marknadsstorleken för Bolagets produkter för TIM applikationer estimeras mellan ca 17 till mer än 65 mdSEK.

De finns flertalet megatrender som SHT adresserar indirekt, såsom Internet of Things och ökad digitalisering, vilkas utveckling leder till ökad prestanda, energieffektivisering samt kylning inom hela elektronikbranschen där nyckeln till framgång är TIM. Utvecklingsriktningar är snabbare och mer kraftfulla datorer & grafikkort, elektrifiering av transport, grönare belysning samt 5G och 6G. Inom elektronikbranschen har fokus på elektroniken ökat och med en accelererande digitalisering som driver utvecklingen framåt så estimeras det att kommas krävas bättre kylprestanda i alltfler avancerade komponenter och system. Andra tendenser i marknaden är att fokus ökar på supply chain genom att använda lokala leverantörer, där Bolagets etablering av dotterbolag i Kina ligger rätt i tiden samtidigt som SHT kommer närmare kund samt marknad.

För de som inte tidigare har hört talas om SHT Smart High-Tech, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

SHT utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi högpresterande grafenförstärkt material för kylning av elektronik. Försäljning sker till internationella världsledande företag för elektronik inom bland annat telekom-, dator- och fordonsbranschen som har behov av kraftfull kylning på grund av elektronik med hög värmeutveckling i en kompakt design.

Ökad kylning i elektronik leder till högre prestanda och lägre energiförbrukning, vilket medför friare design för konstruktören för att exempelvis göra mer kompakt produkt med högre prestanda.

Kan du berätta lite mer om SHT GT, fördelarna med den och hur den står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

SHT arbetar med nanoteknologi inom grafen som genom en högteknologisk process får materialet att leda värmen 10 gånger bättre än konkurrerande kommersiella lösningar på marknaden. Konkurrenter arbetar med material som har svårt att möta de krav som kommer med 5G teknologin som genererar högre värme och har en mer kompakt design. Dessutom finns trenden att energiförbrukning skall minskas. SHTs produkt kombinerar både energibesparing med att öka kylningen och därmed öka prestandan i elektroniken.

Kan du berätta lite mer om er etablering av dotterbolag i Kina och avtalet som ni slutit med en kinesisk världsledande kund inom telekomutrustning, konsumentelektronik och 5G mobiltelefoni?

SHT har under våren startat ett dotterbolag i Kina för att kunna möta kundbehovet i Kina. Planen bakom etableringen är att fabriken ska kunna leverera en förväntad order från en av Kinas största 5G-leverantörer inom telekom och konsumentelektronik. Dotterbolaget har fått in externa investerare som har investerat 22 MSEK för 15,5 procent av bolaget. Fabriken förväntas vara klar under hösten 2021. SHT har ett utvecklingsavtal med en världsledande kund inom 5G- telekom och konsumentelektronik med bas i Kina. För kunden har SHT i ett projekt tagit fram produkter med betydligt bättre värmeledningsförmåga än tidigare produkter för specifika applikationer. Utvecklingsavtalet har som målsättning att utveckla produkter som kan användas i kundens produktportfölj i närtid.

Ni har ökat er produktionskapacitet med 400 % genom investeringar i automation för att möta den starka efterfrågan i marknaden och har idag 18 utvärderingsavtal, kan du berätta hur en typkund till er ser ut samt hur försäljningsstrategin ser ut framgent?

Grafenförstärkta kylmaterial används till elektronik som kräver mycket kylning och har en kompakt design. Detta hittar du i bla hos processorer, grafikkort, fordonselektronik, telekom osv. Megatrenden med ökat elektronikinnehåll och 5G utrullning gör att fler industrier kommer att ha samma behov med effektivare kylning. Typkunder till SHT hittar vi i telekom och halvledarindustrin. Fordonselektronik är också i stark frammarsch i och med elektrifiering. SHT arbetar med ledande aktörer i marknaden för att driva igenom ett genombrott som leder till att fler kunder och industrier följer efter. Försäljning sker direkt genom SHTs egna försäljningskanaler. På sikt kommer SHT att utöka försäljningen genom distributörer för att nå en bredare marknad.

Ni genomför nu en emission om ca 22 MSEK, hur avser ni att använda emissionslikviden?

Kapitalet som tillförs Bolaget i pågående emission kommer att användas för utvecklingen av produktionen i Sverige. SHT har utvecklat automatiska processer i vissa delmoment men ser stor potential att genomföra flera effektiviseringar i produktionen med ökad automatisering. Bolaget kommer samtidigt att stötta produktionsutvecklingen för dotterbolaget i Kina som kommer att massproducera produkten och bygga upp en högvolymsproduktionslinje för att bistå den asiatiska marknadens behov. Kapitalet kommer också stärka försäljning och administrativa organisationen i Sverige för att ta hand om kundbehovet.

Kan du nämna tre anledningar till varför SHT är en bra investering idag?

Digitalisering är en megatrend som leder till ökat elektronikinnehåll och därmed också ökat behov av kylning och bättre kylmaterial. Det finns då en strukturell tillväxt inom elektronikkylning.

Hållabarhet är en annan megatrend där samhället och bolagen driver mot en energiomställning som kräver bättre och smartare energianvändning. SHT GT ger upp till 70% energibesparing utan avkall på prestandan.

Utöver dessa megatrender som SHTs produkter adresserar så finns tre anledningar där en investering kan få mervärde:

 • SHT har 11 godkända patent och 11 patentansökningar som skyddar SHT GTs tillverkningsprocesser. Det finns också mer än 10 års forskning och know-how i produkten som forskningsteamet har arbetat fram.
 • SHT har över 40 prototyporder från 18 världsledande företag inom olika industrier som halvledarindustrin, fordonselektronik och telekom/5G. Det tyder på starkt intresse i bolagets produkt och dess behov i marknaden samt hög teknikhöjd.
 • SHT har startat ett dotterbolag i Kina för tillverkning på grund av stark efterfrågan från kunder i Kina inom halvledar- och telekomindustrin. Externa investerare har investerat 22 MSEK för en andel av 15,5% vilket ger bolaget en värdering av 142 MSEK där SHTs ägarandel är 73,6% vilket motsvarar 104 MSEK.

Hållbar energiomställning och digitalisering är globala utmaningar där digitala verktyg som cloudservices, smarta appar, kommunikationsplattformar och telekomutrustning utgör grundpelare i denna transformation. När användarbasen ökar inom det digitala ställs större krav på innovation och prestanda, både inom hårdvaran och mjukvaran. Med en hållbar energiomställning ställs också krav att energiåtgången minskas utan att göra avkall på prestandan. SHT utvecklar och producerar med nanoteknologi produkter som minimerar energianvändning och effektivt kyler elektronik vilket leder till väsentligt höjd prestanda.

I samband med utrullning av 5G och Artificiell Intelligens såsom självkörande bilar ställs termisk kylning av elektronikkomponenter på sin spets. Tidigare har tillverkare kunnat producera större komponenter som utvecklar hög värme och löst den termiska kylningen genom stora kylflänsar och mekaniska fläktar. Detta är tyvärr inte längre möjligt eftersom ineffektiv kylning tar prestanda från systemet. Kravet på både prestanda och kompakt design gör att tillverkarna får hitta andra lösningar som de har gjort med att öka datorprestanda genom att öka antalet processorer i ett system. Detta kommer inom snar framtid också begränsas då kompakt design inte kan uppnås.

Mitt intresse för SHT väcktes när jag först kom i kontakt med bolaget hösten 2019. Jag förstod genast att deras materialteknologi kunde revolutionera marknaden genom att materialet både hade högre prestanda och längre livslängd men framförallt att det möjliggör 70 procents lägre energiförbrukning utan avkall på prestandan i elektroniken vilket är unikt.

Genom att hjälpa kunder att minska energikonsumtionen och öka tekniska designmöjligheter såsom energibesparing bidrar SHT med sin teknologi att möta flera av FN:s hållbarhetsmål,

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

SHTs GT serie nyttjar befintlig tillverknings teknologi som finns hos OEM-företag så som Intel, AMD, Nvidia, Huawei, Ericsson mm. Erfarenheter visar att många revolutionerade produkter inte kan integreras i en produktionsstruktur på grund av höga investeringskostnader. SHTs produkter använder befintlig monteringsteknologi, pick and place, som finns hos alla elektronikproducenter, vilket gör att de inte behöver investera för att använda vår produkt. Detta kan liknas vid MIPS AB som har en skyddande insats som kan monteras i cykel-, hockeyhjälmar etc. På samma sätt är SHTs GT Serie en modulbaserad insats till kylning av processorer och grafikkort som kan användas istället för nuvarande material och därmed nå en bättre kylning.

Denna unika design gör att bolagets produkter kan få bred genomslagskraft i marknaden eftersom GT serien kräver låga investeringar hos kund och att teknologin snabbt kan implementeras.

Bolagets affärsmodell är i grunden enkel där vi utvecklar och producerar nanobaserat grafenförstärkt material s.k. Termiskt Gränssnittsmaterial. På engelska ”Thermal Interface Material” som förkortas med TIM. Materialet är till för kunder inom elektronikindustrin där stark värmeutveckling behöver hanteras. Den höga prestandan och flexibilitet i materialets användningsområde tillsammans med möjligheten att nyttja befintlig produktionsutrustning för att implementera bolagets lösning hos kund gör att SHT kan prissätta produkten i en så kallad high-end kategori.

Produkten kommer att säljas till kunder som driver en grön energiomställning med målsättning om lägre energiförbrukning såsom data -och serverhallar. Andra områden är icke priskänsliga produktkategorier för kunder som kräver stor kylningsförmåga och för elektronikkomponenter och system som utvecklar mycket värme per ytenhet för att senare också ta marknadsandelar mot medelsegmentet med högre volymer.

Bruttomarginalen för produkten är enligt Bolagets bedömning givet full automation imponerande hög, 65–85 procent, eftersom material och tillverkningskostnad kan pressas genom effektiva och egenutvecklade processer. Det borgar för stora framtida möjligheter vid hög volymtillverkning då dagens produktion kan åstadkommas genom hög grad av automation.

SHT har en mycket spännande tid framöver där bolaget är världsledande inom nanobaserat grafenförstärkt TIM material i en högteknologisk elektronikbransch. Jag ser med spänning hur bolagets produkter kan bidra till minskat energianvändning samt att påskynda utvecklingen av exempelvis 5G, elektronik till självkörande elbilar, gaming, osv. Denna spännande resa mot en etablering av världsledande nanoteknologi inom grafen i Göteborg är något jag gärna vill bidra med. Jag hoppas att fler vill vara med på denna spännande resa som är full av möjligheter.

Thien Laubeck
VD, SHT Smart High-Tech AB

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.