IPO: Duearity

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Healthcare / Tech
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 24,9 MSEK
 • Subscription price
 • 6,3 SEK
 • Subscription period
 • 13 – 27 april
 • First trading day
 • 11 maj
 • Guarantee and subscription commitment
 • 75,3 %
PRICE PER
SHARE
6,3 SEK
LOWEST
INVESTMENT
5 481 SEK
PRE MONEY
VALUATION
60,1 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

IPO: Duearity

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Healthcare / Tech
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 24,9 MSEK
 • Subscription price
 • 6,3 SEK
 • Subscription period
 • 13 – 27 april
 • First trading day
 • 11 maj
 • Guarantee and subscription commitment
 • 75,3 %
PRICE PER
SHARE
6,3 SEK
LOWEST
INVESTMENT
5 481 SEK
PRE MONEY
VALUATION
60,1 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett teknikbolag som ska tackla problematiken med tinnitus

10-20 % av världens befolkning, ungefär 0,8–1,5 miljarder människor, har mer eller mindre tinnitus. Av dessa har 5 % svåra eller mycket svåra problem och idag finns inga botemedel, samtidigt som många av de nuvarande tekniska lösningarna har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Det här ska Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) förändra genom att erbjuda personer som lider eller besväras av tinnitus en unik teknisk lösning som kan bidra till att behandla och lindra symptomen. Bolaget kommer dels att erbjuda sin produkt Tinearity, dels en lösning som bygger på AI. Tinearity har utvecklats sedan 2016 och har under 2020 genomgått ett Proof-of-Concept, där tekniken bygger på en redan vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, Tinnitus Retraining Therapy (TRT), vilket innebär att inga ytterligare tester eller kliniska studier måste genomföras. Det i sin tur minskar den tekniska risken och innebär även att tid för både utveckling och marknadslansering förkortas väsentligt, där planen är att produkten ska lanseras redan till årsskiftet 2021/2022.

Tinearity består sammanfattningsvis av tre komponenter:

 1. Ljudgeneratorerna, vilka till storleken av ett mynt fästs bakom öronen, och som består av mikroelektroniska kretsar, induktiva laddningskomponenter och mikrobatteri.
 2. För att fästa ljudgeneratorerna appliceras dessa på ett specialdesignat endagsplåster för det dagliga bruket.
 3. För att kunna ladda upp batteriet i ljudgeneratorn ingår även en trådlös laddningsplatta.

Duearitys målsättning är att under andra halvan av 2021 ska minst 3 000 personer ha anmält intresse för att köpa Tinearity, vilket under år 2022, efter att produkten har blivit CE-märkt, ska resultera i att just 3 000 personer köper Tinearity. Eftersom break even ska kunna nås redan vid cirka 1 600 sålda enheter, finns således förutsättningarna för att Duearity ska kunna visa vinst redan under år 2022. Därefter vill Duearity fortsätta växa och under år 2025 är målet att minst 60 000 personer ska köpa Tinearity, vilket, baserat på en kommunicerad prissättning om 5 000 – 6 000 kr per person och år, skulle innebära en försäljning om uppåt 360 MSEK år 2025.

Under början av 2021 färdigställdes prototypversion II av Tinearity och under resten av året är fokus bl.a. verifiering, validering och CE-märkning av produkten. Parallellt med detta arbetar Duearity aktivt med marknadsföring och Pre-sale. Vi räknar med att detta, i samband med att Tinearity förväntas vara färdigutvecklad och klar för försäljning från och med december i år, resulterar i en snabbare tillväxt med start under första kvartalet 2022. Försäljningen ska drivas dels genom en egen e-handelslösning, vilket ger Duearity en värdefull kundrelation, dels genom kompletterande återförsäljare som t.ex. apotek och behandlingskliniker. Sett enbart till Sverige bedömer vi, enligt våra egna beräkningar, att Duearitys adresserbara marknaden uppgår till nära 1 miljard kronor i årlig försäljning och då tinnitusdrabbade personer generellt har en hög benägenhet och vilja att söka efter nya lösningar och hjälpmedel, finns förutsättningarna för Duearity att kunna växa snabbt om Bolaget får gehör för sin produkt. Utöver lanseringen av Tinearity har även Bolaget påbörjat arbetet med att utveckla en AI-lösning kopplad till Tinearity, vilken beräknas vara färdigutvecklad år 2023. Det finns således en hel del triggers under kommande 12-36 månader”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Omfattande marknad: 10-20 % av befolkningen har tinnitus, varav 2-3 % av den totala befolkningen har svåra problem. Ytterligare cirka 2 % av befolkningen har besvärande tinnitus. Sammantaget bedöms den adresserbara marknaden uppgå till 5 % av den totala befolkningen. Duearity bedöms gå break even redan vid 1 600 kunder och sett enbart till den svenska marknaden beräknas antalet adresserbara personer uppgå till cirka 500 000.
 2. Beprövad teknik: tekniken i Tinearity bygger på en redan vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, vilket både sänker den tekniska risken samt ger en kortare tid till marknad.
 3. Unik design: dagens lösningar är oftast osmidiga och begränsande, t.ex. för behandlingar som baseras på s.k. Bone Conduction Technology så krävs en bygel som löper från ena örat till det andra. Tinearity är en liten produkt, motsvarande storleken av ett mynt, vilket gör att en person kan använda produkten dygnet runt utan hinder i vardagen.
 4. Egen säljkanal: genom en B2C-modell via sin egen e-handel blir Duearity oberoende av externa säljkanaler och kan själva äga kundkontakten. Externa återförsäljare kan därmed ses som ytterligare komplement vid behov.
 5. Skalbar abonnemangsmodell: utifrån den kommunicerade prissättningen så är bruttomarginalerna höga och genom endagsplåstren som ska säljas i form av abonnemang skapas återkommande intäkter.

Med Tinearity skapar Duearity intäkter dels via engångsförsäljning av enheten (ljudgeneratorn), dels återkommande intäkter via försäljning av endagsplåster vilket är det media som används för att applicera enheten mot huden och skallbenet bakom öronen. Försäljningen ska i huvudsak ske via egen säljkanal i form av Bolagets egen webbshop. Skälet till detta är att personer som drabbats av tinnitus, särskilt de 2-3 % som tillhör gruppen med svåra besvär, har ett stort personligt intresse av att lindra besvären. Benägenhet att investera i hjälpmedel utan att gå via sjukvårds- och ersättningssystem är synnerligen stor. Genom en webbshop förenklas alltså köp av Tinearity. Arbetet med att bygga en e-handelsslösning med kopplingar till Bolagets affärssystem och producentens system pågår. Planen är att under Q3 2021 ha en färdig e-handelsplattform på plats. Bolagets e-handelslösning syftar till att effektivisera en rad väsentliga faktorer i försäljnings-, bokförings- och produktionsprocessen.

Att drabbas av tinnitus innebär att man hör ljud som saknar en extern källa. Detta kan ge sig i uttryck som pipljud, tjut, toner, visslande och brus. Tinnitus kan i dagsläget inte botas utan enbart lindras. Detta kan till exempel uppnås genom KBT, hörselhjälpmedel, fysioterapi, så kallad maskering som innebär att man spelar upp andra ljud för att minska uppmärksamheten för tinnitusljudet och även Tinnitus Retraining Therapy vilket betyder att man med KBT i kombination med ljudterapi distraherar hjärnan så att den reagerar mindre negativt på tinnitus. Duearitys produkt verkar genom vitt brus som stimulerar örat. En sådan behandling består av att tillföra vitt brus under en kontinuerlig tidsperiod av minst 6 till 8 timmar per dag under 6 till 24 månader.

Tinnitus är ett stort problem och om man enbart tar hänsyn till de som drabbas av svåra problem, och utgår från vårdkostnader per patient, skulle det årliga marknadsvärdet i enbart Europa kunna uppgå till cirka 35 miljarder euro. Den nordiska marknadens motsvarande siffra är uppåt 1,3 miljarder euro.

Duearity vänder sig till en stor marknad som omfattar 100-tals miljoner personer som lider och besväras av den mycket utbredda hörselåkomman tinnitus. Vår produkt, Tinearity, har utvecklats sedan 2016 och planeras färdigställas senare i år, men den har redan fått ett mycket positivt mottagande. Vi har genomfört en proof of concept samt tagit fram flera prototyper som bevisat att produkten lever upp till de tuffa krav som ställs på en medicinteknisk produkt. Vi följer vår tekniska tidsplanering och är nu mycket nära en slutgiltig produkt redo för marknadslansering vid årsskiftet 2021/2022. De tekniska risker som förelåg vid starten av utvecklingen ligger bakom oss vilket borde ge ett mycket attraktivt läge för dig som investerare att bli en del av oss. Sammanfattningsvis vågar vi påstå att möjligheterna att uppnå break-even och vinst redan under 2022 är mycket goda.

Vår största styrka är att kunna erbjuda en produkt som särskiljer sig från de lösningar som existerar på marknaden idag. Tinearity är liten och användarvänlig. Den kan användas på arbetet, på fritiden och när man sover. Tinearity möjliggör behandling och lindring av tinnitus 6-8 timmar per dag i upp till 24 månader vilket är sedvanligt när man behandlar symptomen. Vi löser därmed ett av tinnitusbehandlingens vanligaste problem, att dagens lösningar utgör ett så pass stort hinder att många avbryter sin behandling innan den ens givit effekt.

Parallellt med utvecklingen av Tinearity utvecklar vi också en mycket spännande produkt som bygger på AI och big data, vilken ska bidra till att ge personer som lider eller besväras av tinnitus möjlighet att ta kommandot över och bemästra sina besvär. Tinearity-AI ska mäta kroppsvärden som är starkt förknippade med ökade och minskade tinnitussymptom. Med hjälp av AI och big data kan användaren varnas när kroppsvärdena förändras och ges på så vis möjlighet att undvika de situationer som förstärker symptomen. Utvecklingen av Tinearity-AI har startat och systemet beräknas vara färdigutvecklat och klart för försäljning 2023.

Duearity har marknadsmässigt stora fördelar. För det första ser vi att personer som drabbats av tinnitus i stor utsträckning tenderar att söka information på internet och i sociala medier. För det andra finns det stor benägenhet att köpa och testa lösningar som har potential att lindra symptomen. Vi kan alltså förhållandevis enkelt marknadsföra och sälja direkt till användare via sociala medier och vår egen e-handelslösning. Utöver detta är behandlingsmetoden som produkten bygger på vetenskaplig bevisad och den mest vedertagna. Vi har därför sökt patent på vårt unika sätt att applicera detta i en funktionell och användarvänlig produkt.

Sammantaget gör vi bedömningen att Duearity har goda möjligheter att snabbt generera kassaflöde, samt uppnå break-even och vinst under 2022. Ungefär 1 600 användare ska köpa vår produkt och endagsplåster för att uppnå break-even, vilket vi anser är en liten grupp i förhållande till marknadens storlek och vår produkts potential. Vi väljer att genomföra en nyemission och notera oss på Nasdaq First North eftersom Bolaget nu är redo att gå in i en ny spännande fas med validering, CE-märkning och marknadslansering. Vi välkomnar dig som aktieägare och hoppas att du ser samma spännande möjligheter till en händelserik framtid. En framtid där vi erbjuder tinnituslindring på den drabbade personens villkor. Tack för ditt förtroende.

Fredrik Westman,
VD Duearity AB