Emission: Vindico Group

 • Share price
 • 0.57
 • Industry
 • Säkerhet
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 4,5 MSEK
 • Subscription price
 • 0,60 SEK
 • Subscription period
 • 28 sep - 14 okt
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 100 %
PRICE PER
SHARE
0,60 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
9,1 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Vindico Group

 • Share price
 • 0.57
 • Industry
 • Säkerhet
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 4,5 MSEK
 • Subscription price
 • 0,60 SEK
 • Subscription period
 • 28 sep - 14 okt
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 100 %
PRICE PER
SHARE
0,60 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
9,1 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett säkerhetsbolag som med stora referenskunder står i startgroparna för stark tillväxt under lönsamhet

Vindico Group har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och sälja säkerhetslösningar för ökad trygghet och nytta, vilket idag görs genom två affärsområden, Home & Family och Professional där man framförallt säljer Bolagets produkter under varumärkena Vindico Safe’n’Sound och SelectaDNA, både mot den privata marknaden samt mot professionella användare inom privat- och offentlig sektor. Vindico säljer idag både direkt till slutkund och via återförsäljare till följande kundsegment: butiker, fastighetsägare, industrikunder, Sveriges kommuner och regioner samt återförsäljare och distributörer. Därutöver har Vindico börjat arbeta mot två nya prioriterade kundsegment, bygg samt transport och logistik. Vindico har idag starka referenskunder såsom Wallenstam, Familjebostäder, ICA, Axfood, H&M och Göteborgs stad vilket bör underlätta nykundsbearbetning och bidra till ytterligare tillväxt.

Vindico erbjuder idag främst produkter, lösningar och system inom följande produktområden:

 • Kameraövervakning
 • Smarta säkerhetsprodukter för privatmarknaden
 • Stöldskyddsmärkning
 • Laddskåp

Vindico genomför nu en fullt garanterad företrädesemission om 4,5 MSEK, med möjlig övertilldelningsoption om 1,5 MSEK, för att finansiera de första stegen i den strategiplan som Bolaget nyligen tagit fram för perioden 2020-2024. Huvudmålet är att Vindico skall omsätta 100 MSEK år 2024 och visa lönsamhet.

 1. Vindico är väl positionerade på en marknad som är i tillväxt. Tillväxten skall ske organiskt genom bland annat rekrytering av marknads- och teknikerpersonal samt genom förvärv för geografisk expansion i Sverige.
 2. Vindico har ett brett produktutbud av säkerhetsprodukter vad beträffar kameraövervakning, laddskåp, stöldskyddsmärkning och smarta säkerhetsprodukter på en växande privatmarknad.
 3. Säkerhet är en allt mer angelägen sak i samhället, både för privatpersoner, företag och den offentliga sektorn. Vindico har idag starka referenskunder inom både offentlig- och privat sektor vilka kan underlätta nykundsbearbetning.

Vindico har idag fem fokusområden där bolaget har bevisad framgång och där man nu identifierat ytterligare två.

Butiker – Vindico har sedan 2017 erbjudit stöldskyddsmärkning av stöldbegärliga varor genom DNA-spray samt märkning med DNA-penna till större butikskedjor, som en del i ett koncept kallat ButiksDNA. Vindico fokuserar på de större butikskedjorna och deras butiker, där man historiskt har haft kunder såsom Axfood, ICA, Bergendahls (Citygross, Matöppet), H&M och Bauhaus.

Fastigheter – De viktigaste kunderna inom segmentet är större fastighetsägare och större bostadsrättsföreningar där Vindico idag har kunder såsom Wallenstam, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Inom detta segment erbjuder Bolaget framförallt kameraövervakning samt DNA-märkning.

Industri – Vindico har i många år levererat avancerade kameraövervakningssystem till processindustrin och oljeindustrin, vilket är ett bevis på den höga kompetens som Bolaget har inom området. Bland kunderna kan nämnas Nouryon (f.d. Akzo Nobel), Borealis, Nynäs och Preem.

Kommuner och regioner – Vindico har sedan 2016 avtal med Göteborgs Stad avseende kameraövervakning, en ny upphandling gjordes i maj 2020 då Vindico valdes som en av sju leverantörer. Bolaget vann därutöver även en upphandling i Partille Kommun avseende kameraövervakning i somras och är där ensam leverantör, vilket bevisar att Vindico är erkänt duktiga på att vinna upphandlingar. Vindico kommer framöver att deltaga i offentliga upphandlingar inte bara avseende kameraövervakning utan även när det gäller övriga säkerhetsprodukter och lösningar som Bolaget erbjuder.

Återförsäljare och distributörer – Vindico har idag avtal med, eller har börjat leverera, till ett antal distributörer och återförsäljare: NetonNet, Electagruppen, RKV, Kjell & Co och Clas Ohlson, där målet är att bredda kundbasen för att på sikt vara en ledande leverantör av smarta säkerhetsprodukter för konsumenter på hela den skandinaviska marknaden.

Samtidigt så har Vindico sedan många år tillbaka arbetat med att sälja s.k. laddskåp och andra fysiska datorsäkerhetsprodukter via IT-återförsäljare och då främst ATEA till i första hand kommunala skolor. Bolaget kommer framöver att arbeta med att öka antalet återförsäljare och bredda kundbasen med privata skolor och företag. Vindico har även börjat sälja DNA-märkning för proffsmarknaden via återförsäljare, bland annat till Ahlsell.

Vindico har utöver ovan fem områden identifierat ytterligare två områden:

Bygg – Inom bygg så erbjuder Vindico konceptet ByggDNA vilket innebär stöldförebyggande DNA-märkning på byggarbetsplatser av stöldbegärligt material. Stöldskyddsmärkningen kombineras med rån-och inbrottsspray, där ett portabelt system monteras i containrar, baracker etc. Denna försäljning sker idag företrädesvis genom återförsäljare som Prevex, Ahlsell och Elon/Electra. De viktigaste slutkunderna är byggentreprenörer och uthyrningsbolag.

Logistik och transport – Inom detta område tillhandahåller Vindico idag olika brottsförebyggande säkerhetslösningar lämpade för transporter:

 • Portabla DNA-spraysystem som placeras i lastutrymmen och som sprayar förövaren vid inbrott.
 • Portabla kamerasystem som kan monteras temporärt i fordon eller vid fordon vid parkering.
 • Stöldskyddsmärkning med DNA av värdefullt gods, som möjliggör spårning av godset om det blir stulet och upphittas.

Vindico bedriver för närvarande ett antal projekt för att bredda och komplettera Bolagets produktsortiment genom att satsa mer resurser på produktutveckling i egen regi och tillsammans med partners. Ambitionen är att skapa unika och smarta produkter som kan komplettera det befintliga produktsortimentet och passa för befintliga kundsegment. Vindico har idag ett flertal projekt igång med stor potential:

 • Containersäkerhetslösning som bland annat fördröjer möjlighet att komma in i containern och som har en larmfunktion som tidigt aktiveras.
 • Cykelbatteriskåp för utomhusbruk samt vidareutveckling av befintligt cykelbatteriskåp för inomhusbruk för att kunna erbjuda ett mer komplett sortiment.
 • Ett mer avancerat cykelbatteriskåp med bland annat larmfunktion.

Förutom ren produktutveckling pågår även utveckling av Vindicos erbjudande i form av paketering av erbjudanden, primärt mot byggsektorn samt kameraövervakningsbranschen i stort.

Det är Vindicos ambition att växa geografiskt genom förvärv framgent, framförallt letar Bolaget efter lönsamma företag i Stockholm och Malmö med en omsättning om ca 10 MSEK samt med en tillväxtmöjlighet om 30 %.

Vindico äger sedan tidigare, tillsammans med UniSecure Danmark ApS ett företag i Norge, UniSecure Norway AS. Företaget bildades för försäljning av DNA-märkning i Norge och har distributionsrätten för SelectaDNA i Norge. Vindico kommer nu tillsammans med de danska ägarna att göra en satsning i Norge där fokus till att börja med kommer att, vid sidan av DNA-märkning, ligga på försäljning av Laddskåp och Safe´n´Sound produkter. Värt att poängtera är att flera av Vindicos kunder i Sverige har verksamhet även i Norge. På längre sikt är det Vindicos avsikt att även se över möjligheterna till att expandera vidare inom Europa.

Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag heter Martin Nyberg och är VD på Vindico Group AB sedan 4 september 2020. Dessförinnan har jag suttit som Styrelseordförande i bolaget sedan maj 2019.

Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag men sedan 1995 har jag varit verksam inom utveckling av säljorganisationer.

I Säljpoolen AB, som är ett av de ledande bolagen inom området, arbetade jag under 14 års tid med att hjälpa företag att utveckla deras försäljning, genom att rekrytera, bemanna, coacha samt genomföra säljutbildningar. Sedan 2011 driver jag Addsell Sverige AB i egen regi med samma verksamhet.

Alla företag har en historia som fört fram dem till ett nuläge, och sprunget ur denna historia finns en potential för bolaget. Att se denna potential är en av mina styrkor.

Men, man kan inte bara se, man måste också utföra.

Jag känner mig stolt och glad över att börja på Vindico Group AB. Bolaget har en mycket bra position inför framtiden efter att målmedvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och kundanpassat produktsortiment för att säkerställa rätt positionering i säkerhetsbranschen.

Bolaget har dessutom byggt starka kundrelationer med trygga, stora kunder såsom Göteborg Stad, Partille och Mölndals kommuner, Atea, Coor, Axfood etc.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi att utnyttja för att bygga vår väg mot ”Mål 2024”.

Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en positiv framtid. Intresset för säkerhetsprodukter har ökat markant under den senaste tiden. Kameraövervakning är en produkt och tjänst som ökar i efterfrågan i kölvattnet av den ökade kriminaliteten i samhället.

Nästa steg i vår utveckling är att stärka våra positioner geografiskt i landet. Förvärv av bolag och rekrytering av kompetenta säljare och tekniker är planerade, initialt till de större städerna.

För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi i första hand produktpaket utifrån det sortiment vi har idag, i andra hand i kombination med nya produkter.

Vi har en kompetent organisation med medarbetare som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de utför. Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer organisationen med förvärv och personal.

Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi ”Mål 2024”.

Martin Nyberg
VD i Vindico Group AB