Emission: Three Gates

 • Share price
 • 0.06
 • Industry
 • Teknik
 • List
 • Nordic MTF
 • Issue volume
 • 24,6 MSEK
 • Subscription price
 • 1 SEK
 • Subscription period
 • 2 dec - 20 dec
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 32,5 %
PRICE PER
SHARE
1 SEK
LOWEST
INVESTMENT
4900 aktier
PRE MONEY
VALUATION
4,9 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Three Gates

 • Share price
 • 0.06
 • Industry
 • Teknik
 • List
 • Nordic MTF
 • Issue volume
 • 24,6 MSEK
 • Subscription price
 • 1 SEK
 • Subscription period
 • 2 dec - 20 dec
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 32,5 %
PRICE PER
SHARE
1 SEK
LOWEST
INVESTMENT
4900 aktier
PRE MONEY
VALUATION
4,9 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett bolag som har en stark och bred spelportfölj

Three Gates är en svensk spelutvecklingsstudio som producerar mobil-, pc samt konsolspel, dels för egen räkning, dels för olika uppdragsgivares räkning. Bolagets ambition är att utveckla en linje av högkvalitativa spel inom midcore-segmentet, främst för mobil- och online plattformar, vilket på vis skapar en attraktiv portfölj av immateriella rättigheter som dels kan användas för andra plattformar dels generera återkommande intäkter. Three Gates har idag sammarbeten med starka aktörer såsom SuperScale, Rarity Investments, Pro Bull Riders och Endeavor.

Bolaget ingår oftast partnerskap med regionala distributörer för marknadsföring, lokalisering och distribution för att uppnåmaximal räckvidd. Utveckling av spel för marknadsföring i olika regioner kräver mer än översättning av språk. För att uppnå optimalattraktivitet på marknaden behöver spel justeras i enlighetmed olika spelpreferenser, prisnivå, grafisk stil och distributionsgränssnitt.

Three Gates genomför nu en företrädesemission om 24,6 MSEK, emissionslikviden avses främst användas till att slutföra förvärvet av Tivola samt stärka balansräkningen.

 

Som ett led i Bolagets tillväxtplan förvärvar Three Gates aktiemajoriteten i Tivola Games, den tyska utvecklaren och förläggaren av mobilspel. Tivola är världsledande inom spel med hästar och husdjur med över 100 miljoner nedladdningar historiskt och över 15 miljoner nedladdningar på årsbasis. Tillsammans med det tidigare annonserade partneravtalet med SuperScale är detta ett viktigt steg på vägen mot att skapa en finansiellt stark och lönsam företagsgrupp för spel. Den förvärvade verksamheten genererade en omsättning på ca 1,36 MEUR och ett nettoresultat på ca 0,119 MEUR under 2018.

Mot bakgrund av det nyligen kommunicerade förvärvet av Tivola Games har Three Gates fattat beslut om omsättningsmål för 2020 och 2021. för 2020 är omsättningsmålet 2,9 MEUR och för 2021 8,7 MEUR.

Med förvärvet tar Three Gates ett viktigt steg mot att skapa finansiell stabilitet och förutsättningar för lönsam tillväxt på den globala spelmarknaden. Tivola har i sin befintliga spelportfölj byggt upp en stor och lönsam användarbas och de har dessutom två nya spel på gång (ett under utveckling och ett i konceptfasen). Three Gates ser starka synergier mellan Tivolas produkter och användare och Three Gates kommande lanseringar, samt genom Bolagets partneravtal med SuperScale för att förbättra monetariseringen av Tivolas spelportfölj.

Three Gates har sedan tidigare släppt tre spel: 8 to Glory, Mainstream Fishing och Offesive Combat: Redux!

Three Gates har följande planerade spelsläpp:

Project Blue Book – Project Blue Book är ett free-to-play Hidden Object Adventure-spel som är baserat på The History Channel’s tv-serie Project Blue Book. Three Gates har i över 10 månader arbetat med projektet. Intäktsmodellen i Project Blue Book kommera att bygga på Free to play med reklam, där spelare behöver betala för ytterligare egenskaper och produkter i spelet.

ATARI Asteroids Royale – Bolaget har ingått ett licensavtal med Atari om att utveckla nya mobilspel baserade på de klassiska Atarispelen Asteroids®, Fatal Run och Submarine Commander. Asteroids förväntas lanseras globalt runt årsskiftet 2020. Three Gates bär merparten av utvecklingskostnaderna och har del i intäkterna från spelen utifrån en intäktsfördelningsmodell.

Runecraft Roblox – Det finns inte mycket information i dagsläget om Runecraft Roblox utöver att det är actionfyllt rollspel.

Den globala spelindustrin är massiv och utgör en av de största digitala underhållningsmarknaderna globalt, bara mellan åren 2012 och 2016 växte den totala spelmarknaden från ca 70 mdUSD till 100 miljarder USD, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om cirka 9 %. Marknaden förväntas fortsätta växa i takt med ökat mobilanvändande, digital distribution blir allt vanligare samt att innehållet och kvaliteten i spelen blir allt bättre, något som gynnar Three Gates.

Efter ett gediget arbete under året som intensifierats närmar vi oss nu en global lansering av spelen Project Blue Book: The Game (”PBB”) samt Atari Asteroids som kommer att lanseras därefter. Samarbetet med History Channel har fungerat väl och vi ser fram emot att få ut spelen på marknaden. Genom vårt strategiska partneravtal med SuperScale har vi en budget för user acquisition (”UA”) under den kommande lanseringen av PBB på upp till en miljon US dollar per månad.

I enlighet med tidigare kommunikation har diskussioner förts med andra aktörer i spelmarknaden för att stärka Bolagetsfinansiella ställning. Efter utvärdering av flertalet alternativ föllvalet på Tivola Games i Tyskland, där Bolaget ämnar förvärva 65 % av utestående aktier. Tivola genererade en omsättning om 1,36 MEUR och ett nettoresultat om cirka 0,119 MEUR under 2018. Tivolas spelportfölj har historiskt över 100 miljoner nedladdningar, främst från målgruppen kvinnor i åldrarna 18-26 år med vad vi bedömer som relativt begränsad marknadsföring.

Vi ser en stor potential i att tillsammans med SuperScale öka lönsamheten i Tivolas befintliga till lika framtida spelportfölj. Med förvärvet av Tivola kommer vi att genomgå strukturella och organisatoriska förändringar som skapar förutsättningar att optimera bolagens respektive styrkor för att skapa en stabil och lönsam koncern. Lanseringen av PBB är planerad till 21 januari 2019. Demografin i Tivolas stora spelarbas stämmer väl överens med målgruppen för PBB, och med hjälp av SuperScales förstklassiga analyssystem kan vi optimera och förbättra engagemanget i Tivolas användarbas. Vi kommer även framöver ha ett ökat fokus på Tivolas användarbas även i Three Gates produktioner.

Motivet för stundande företrädesemission är att slutföra förvärvet av Tivola samt stärka balansräkningen för att sänka den finansiella risken i bolaget. Vi hoppas att både existerande aktieägare samt potentiella nya har en samsyn kring potentialen i Tivola samt Three Gates spelportfölj och därför vill vara med och bidra till att ta Bolaget till en ny nivå. Med det strategiska partneravtalet med SuperScale och förvärvet av Tivola i ryggen ser vi godamöjligheter att nå god lönsamhet under 2020.

Don Geyer,
VD på Three Gates