Emission: Industrial Solar

 • Share price
 • 0.03
 • Industry
 • Teknik
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 24,7 MSEK
 • Subscription price
 • 6,5 SEK
 • Subscription period
 • 17 jan - 5 feb
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 0 %
PRICE PER
SHARE
6,5 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
47,4 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Industrial Solar

 • Share price
 • 0.03
 • Industry
 • Teknik
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 24,7 MSEK
 • Subscription price
 • 6,5 SEK
 • Subscription period
 • 17 jan - 5 feb
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 0 %
PRICE PER
SHARE
6,5 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
47,4 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett cleantechbolag som förväntas kapitalisera på en stark underliggande tillväxt

Industrial Solar (”Bolaget”) är ett tyskt teknikföretag, som ägs av ett svenskt holdingbolag, med kompetens och kunskaper inom solenergisystem med inriktning på solvärmteknologi. Bolagets verksamhet innefattar tillhandahållande av teknologiska lösningar som utnyttjar solenergi för att generera värme, med industrin som primär kundbas.

Bolaget erbjuder kompletta lösningar där de agerar som kontraktor och tar ansvar för hela projektet, från den initiala analysen tills att systemet är i bruk. Sedan noteringen på Spotlight Stock Market den 15 januari 2019 har fokus varit försäljning och samarbetsavtal i samband med omfattande forskning och utveckling (”FoU”), för att förbättra sin teknologi och således sina erbjudanden.

Sedan noteringen har de även utvecklat sitt erbjudande mot kunderna genom att skapa samarbeten med värmeleverantörer och finansiella aktörer för att kunna tillhandahålla så kallade värmeköpsavatal (”Heat Purchase Agreements”, ”HPA”). Ett HPA innebär att Bolaget skapar en ny juridisk enhet, en så kallad ”special purpose vehicle” (”SPV”). Denna SPV finansieras av den finansiella aktören och beställer sedan en nyckelfärdiginstallation med en skräddarsydd solenergilösning från Industrial Solar. Samma SPV betalar för, äger, opererar och underhåller sedan systemet, samt tar emot betalningar från industrikunden, av vilket en majoritet går till den finansiella aktören.

För de första HPA-projekten kommer Industrial Solar tillhandahålla en betydlig andel av den initiala investeringen. Detta kommer att bygga tillit och attrahera ytterligare institutionella investerare och/eller finansiella partners för framtida projekt, i vilka Industrial Solar inte behöver vara den huvudsakliga investeraren. Detta kommer sparka igång en hel industri genom att matcha finansiella aktörer med industrikunder.

Bolaget vänder sig till stora multi-nationella bolag och lägger fokus på länder med höga priser på fossila bränslen, mycket solstrålning och industrier med medvetenhet om klimatförändringar. Utöver detta bygger de kontinuerligt strategiska partnerskap med andra bolag med kompletterande tekniker/tjänster och som har liknande kundbas. Industrial Solar befinner sig för närvarande i en position där ytterligare kapital är nödvändigt för att skala upp verksamheten och för att kunna finansiera nya potentiella projekt. Då marknaden för HPA växer och efterfrågan ökar, så ställs krav på leverantörerna att bistå med de initiala investeringskostnaderna. Bolaget avser även fortsätta investera i FoU med en långsiktig målsättning om att vara ledande på marknaden gällande både kostnadseffektivitet och verkningsgrad.

1. Stark underliggande tillväxt
Bolaget har ett tydligt fokus på att lösa ett av samhället största utmaningar: Klimatkrisen. Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringarna har vuxit betydligt på senare år och effekt på marknaderna är tydlig. Det kan tyckas trist att kapitalisera på en potentiell katastrof, men för att undvika katastrofen krävs aktörer som Industrial Solar vars fokus är att hjälpa industribolagen minska sina utsläpp.

2. En holistisk profil
Det kommande förvärvet av SolarSpring GmbH kommer fortsätta driva bolaget i riktningen att bli en ”one-stop-shop” för industrins energibehov. Bolaget har numera en diversifierad produktportfölj och vid ett önskemål från ett företag att minska sina utsläpp finns bolaget med genom hela processen.

3. Expertis och know-how inom solkraft
Inom bolaget finns utförlig ”know-how” och erfarenhet rörande internationella projekt inom solkraft och de är världsledande inom Fresnel-solfångare, vilka kan nå upp till 400 grader. Industrial Solar har en stark ledning och VD:n har över 20 års erfarenhet i branschen.

Bolaget erbjuder skräddarsydda servicelösningar inom förnybar energi och energieffektivitet för alla typer av industrier. Bolaget själva delar upp sina lösningar i följande delar:

 • Nyckelfärdiga projekt: Kompletta lösningar där bolaget tar ansvar för hela projektet, från initial analys tills att systemet är i bruk, följt av service efter installation.
 • Energirådgivning: Omfattande och konkreta råd rörande energiförsörjning, inklusive integration av teknologi rörande förnybar energi och implementering av energiförvaltningssystem. Således hjälps kunderna att minska sina energikostnader och utsläpp av växthusgaser.
 • Detaljerad planering: Komplexa energiprojekt med ett betydande behov av noggrann planering, för att utveckla en optimal lösningen för den enskilda kundens behov. Erbjuder bolaget följande ingenjörstjänster:
  • Genomförbarhetsstudier (uppskattning av kostnader och vinster).
  • Konceptuell design (uppskattning av kostnader och vinster samt konceptuell design).
  • Preliminär design/Front-end konstruktion och design (uppskattning av kostnader och vinster samt urval av centrala komponenter).
  • Slutlig design.
 • Värmeförsörjning: I samarbete med finansiärer, exempelvis ”Carbon Free Industry”, erbjuder bolaget lösningar inom energi som ett tjänsteavtal (entreprenader). Kunden behöver då inte oroa sig för investeringskostnader eller prestationsrisker, utan betalar enbart en avgift för den konsumerade energin. Eftersom solenergi är billigare än fossila alternativ, så är projekten kassaflödespositiva från start.
“Through Energy Purchase Agreements Industrial Solar is embarking on an innovative business model to scale up industrial transformation that is attractive for climate finance. Climate finance will help to catalyze the market in emerging countries, scale up, and ultimately drive down costs. Industrial Solar is at the forefront of this market innovation.  
The energy contracting business model brings steady long term contracted cash flow with credit worthy offtakers and helps Industrial Solar to build goodwill. This is how Industrial Solar faces a huge future growth.” – Carol Litwin, Climate Financier and former World Bank Staff

Klimatet är en allt växande oro vilket medför både högre efterfrågan på lösningar, och även ett större utbud av leverantörer för dessa lösningar. På marknaden finns ett växande antal företag och konkurrenter, men eftersom Industrial Solar arbetat med frågan i 15 år, och har installationer i ett flertal länder, så är de väl positionerade även om andra ser potentialen med en växande marknad.

Emissionslikviden skall användas till följande:

 • Finansiera Förvärvet och verksamheten i SolarSpring GmbH (15 %)
 • Fortsätta utveckla Fresnel-teknologin och därigenom reducera kostnader (10 %)
 • Delfinansiera offentligt finansierade FoU-projekt (15 %)
 • Rörelsekapital för utveckling av nya kundprojekt (10 %)
 • Rörelsekapital för delfinansiering av HPA-projekt (10 %)
 • Inleda nya samarbeten och finansiera samriskföretag på målmarknader (20 %)
 • Investera i liknande och kompletterande teknologier för att diversifiera produktportföljen (10%)
 • Marknadsföring för att öka medvetenheten om Bolaget och deras lösningar (10 %)

Styrelsen har gjort bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet räcker till för att finansiera verksamheten under kommande tolv månader. Nyemissionen genomförs i expansionssyfte.

For those who have not heard about Industrial Solar, would you like to tell us a bit more about your business, what you do and which markets you target?  

Industrial Solar is a turn-key provider for clean energy solutions in the industrial sector, especially for solar process heating and cooling. We reduce energy costs and greenhouse gas emissions by integrating renewables into the energy supply of our clients. Our projects combine engineering expertise with efficient technologies that use energy from renewable sources on site.  We’re addressing markets with high solar irradiation, expensive fossil fuel and enough industry, a good example is Jordan.
The industrial growth in the next decades is predicted to happen in the so-called emerging markets, e.g. Africa, Latin America etc. Most of these emerging markets are in sunny regions – that makes them to our target markets.

Could you tell us a bit about your Fresnel collectors, what its advantages are and how the product differentiates itself from competitors with different solutions?

Our LF-11 Fresnel collector is a concentrating solar thermal collector designed for operating temperatures up to 400°C in the single-digit and lower double-digit Megawatt range. It’s big enough to meet the typical thermal energy demand of industry and still small enough to be installed on rooftops.

Characteristic for our Fresnel collector is that it has a high ground-usage factor and a low wind-load, so that it can be easily installed on large flat rooftops of industrial buildings. The outlet temperature can be precisely controlled, and the collector can be shut down in times without heat demand, e.g. during maintenance of the production line. The vacuum receiver that we have integrated has been developed for CSP power plants; it is tested proven and highly efficient.

In our collector design, the receiver does not move and is protected by the housing of the secondary mirror from hail and dust. This collector type is specially well suited for direct steam generation, which is a commonly used heat transfer medium in industry. But it can also be operated with pressurized water or, for higher temperatures, with thermal oil. With a maximum optical efficiency of more than 70% and minimum heat losses due to the vacuum receiver, our Fresnel collector fields can reach mean yearly efficiencies of up to 50%. It’s an excellent solution for industries in sunny locations like in emerging markets.

You are currently issuing new shares to a total worth of 24,7 MSEK, why are you doing it and how will you spend the proceeds?

We will use the proceeds of this rights issue for a number of activities – the most important ones being:

  1. Acquisition of and working capital for SolarSpring
  2. Co-financing of energy contracting projects
  3. Co-financing of public funded R&D projects

You are pursuing a more holistic approach to become a one-stop-shop for your customers, how will the acquisition of SolarSpring further this?

The majority of companies that require heat for their production processes also use water. Clean energy and clean water are substantial for a sustainable industry.
With the acquisition of SolarSpring, we’re fostering our position as One-stop-shop for industrial customers that want to go green. SolarSpring GmbH is an equipment manufacturer of innovative membrane-based water treatment systems. The company is an absolute pioneer in the field of membrane distillation for industrial wastewater treatment. Through years of experience, they have developed innovative systems like their rEvap (recovery evaporation) membrane technology which provides a solution for many industrial sectors which either aim to reuse process liquids or where sensitive liquid products require concentration. This can include processes like recovering acids in the metallurgical industry, concentrating salty pickling solutions in the food industry or reducing the volume of a hazardous mixed waste stream before disposal.

We’re expecting strong synergies in terms of markets and sales activities.

Do you currently or will you in the future offer solutions that work in parts of the world where we can’t utilize solar energy to the same extent as your currently targeted markets?

Neither the growth of population nor the growth of industry in the next decades will happen in Sweden, Germany, Europe or the OECD countries! It will happen in the so-called emerging markets, that is countries like Africa, Latin America or Asia – most of them having plenty of sunshine!

We will continue our buy-and-build strategy to further strengthen our position in the market and to increase our turnover, but for the time being we’re not intending to expand e.g. to geothermal or wind. But never say never..

Have you’ve seen an increased interest in your solutions during the past year, as the public is more aware of climate change than ever before?

Definitely! We’re receiving a lot of attention and are recently being contacted by many well-known big companies. With climate change and the awareness of the public, our solutions transform from “nice to haves” to “must haves”!

Where do you see yourselves in three years’ time?

In 2023, our stock listed holding will own at least two profitable subsidiaries and maybe another subsidiary, which is not yet profitable, but which contributes to our holistic one-stop-shop approach for solutions for a sustainable industry in circular economy. Since more and more companies set high goals to reduce their emissions in the near future, we are expecting a quickly growing market and high order volumes by then.

Could you tell us three reasons as to why Industrial Solar is a good investment today?

First of all, we’re well positioned to address urgent problems of our time with excellent technologies! Secondly, our solutions for clean energy and clean water for industrial customers are developing from “nice to haves” to “must haves” for customers in regions with highest industrial growth rates. And thirdly, an investment in our company will not only be a commercial benefit but is also a decision to combat climate change and to preserve our planet for future generations!

Kära aktieägare,

Australien står i brand och i Norge tar folk ett dopp i fjordarna i januari med lufttemperaturer på rekordhöga 19° C. Klimatförändringarna är på riktigt och effekterna från dem fortskrider med oavbruten hastighet. Påtryckningarna att agera är stora och också rädslan, rädslan för att systemet håller på att förändras. Det krävs ”krigsliknande ansträngningar” för att bekämpa klimatförändringar, vilket uttryckts av företrädare för Green New Deal. Denna förändring kommer också att ha en hög påverkan på etablerade affärsmodeller. Industrials Solars affärsmodell är redan väl lämpad för som ett sätt att hantera klimatförändringar, men det finns alltid utrymme för förbättring vilket är något vi ständigt strävar efter. Beslutet att förvärva bolaget SolarSpring gör det möjligt för oss att ta itu med två avgörande frågor för såväl mänskligheten som för en hållbar industriell produktion: ren energi och rent vatten.

Synergierna mellan Industrial Solars och SolarSprings teknologi är utmärkta. Inte bara när det gäller själva teknologin utan också när det gäller försäljning och marknad då de flest företag som kräver processvärme för sin produktion också använder vatten. SolarSprings temiskt drivna membrandestillationssystem, rEvap, kan återvinna värdefulla komponenter från avloppsvattenströmmar så att de sedan kan matas tillbaka in i den industriella processen tillsammans med det rena vattnet som erhålls i reningsprocessen. Energi- och materialcykler är därmed stängda vilket gör de industriella produktionsprocesserna mer hållbara.

Under 2020 kommer Industrial Solar in i en ny era genom att realisera sitt första projekt baserat på värmeköpavtal. Med denna affärsmodell minimerar vi behovet av förändring hos industrikunden som kommer att fortsätta betala sin månatliga energiräkning, men inte behöver investera i förnybar energiinfrastruktur. Med likviden från föreliggande nyemission kommer vi genomföra referensprojekt baserade på värmeköpavtal, vilket krävs av stora finansiella institutioner innan samarbeten kan formas där de går in som finansiell part.

Kommersiellt var 2019 inte så bra som förväntat, men vi är på rätt spår med både affärsutveckling och produktutveckling. Vår försäljnings pipeline växte under 2019 med 200 MW till en total volym på cirka 1,2 GW samtidigt som vårt nätverk av distribueringspartners växer stadigt. Vi har redan godkända utvecklingsbidrag till en volym om EUR 2M med en genomsnittlig finansieringsgrad på cirka 80 procent. Kostnaderna för vår Fresnel-solfångare sjunker ytterligare genom produktutvecklingen och vi förväntar oss en växande försäljningsgrad under de kommande månaderna.

Som vi säger i vår pågående kampanj: Choices make climate change happen. Your choice versus climate change: Industrial Solar. Thank you for your choice!