Emission: Tangiamo Touch

 • Share price
 • 0.01
 • Industry
 • Informationsteknik
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 12,9 MSEK
 • Subscription price
 • 0,58 SEK
 • Subscription period
 • 31 maj – 14 juni
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 72 %
PRICE PER
SHARE
0,58 sek
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
38,8 MSEK

Emission: Tangiamo Touch

 • Share price
 • 0.01
 • Industry
 • Informationsteknik
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 12,9 MSEK
 • Subscription price
 • 0,58 SEK
 • Subscription period
 • 31 maj – 14 juni
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 72 %
PRICE PER
SHARE
0,58 sek
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
38,8 MSEK

Möjlighet att investera i ett bolag som med en unik produktportfölj nu tar steget in i den omfattande onlinesektorn

Tangiamo Touch Technology arbetar med tillämpningar av sensor-teknologi inom Gaming och har patent på en rad områden inom både touchteknologi och visuell identifiering. Inom touchteknologi appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord. Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel, Bolagets produkter finns idag installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än 30 länder. Kunderna återfinns både på oreglerade öppna marknader, utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och produkttillstånd, t.ex. i statligt kontrollerade spelmonopol, där några av kunderna är bland världens största kasinoföretag.

Tangiamo säljer direkt till större kasinooperatörer, genom agenter och via distributörer. För gaming halls och kryssningsfartyg används vinstdelning vilket är en form av avtal där Tangiamo erhåller en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut.

“Med en global pandemi som färgat hela år 2020 har Tangiamo varit tvungna att ställa om och utnyttja den flexibilitet som är möjlig för en mindre aktör. Därför har Tangiamo under 2020 fokuserat på att dels utveckla befintlig produktportfölj dels nya affärsområden, i form av b.la. ADR-system till onlinesektorn, TNG Slot, Sportbetting och Leisure Games, samt även initierat diverse produktcertifieringsprocesser, senast i Quebec. Nu står Bolaget med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal/trialorders om ca 17 MSEK samt pågående förhandlingar i Loto Quebec, i kombination med en allmän ljusning på marknaden, är läget i Tangiamo minst sagt spännande för närvarande. Orderboken överstiger redan nu föregående årsomsättning vilket vi menar på är ett kvitto på att Tangimaos produktportfölj är attraktiv i kombination med att investeringsviljan har börjat komma tillbaka bland kasinoaktörerna. Att Tangiamo nu även erhållit produktgodkännande för sitt ADR-system på den reglerade marknaden inom onlinesektorn bäddar för stark tillväxt framgent, då den reglerade marknaden över lag står för den större majoriteten av all samlad aktivitet inom online gambling. Därutöver tillåts Tangiamo utveckla nya produkter och applikationer för onlinesegmentet i linje med produktgodkännnadet och den patentansökan Bolaget skickade in under 2020, vilket därmed kan skapa nya intäktsströmmar och således göra Tangiamo, med sin produktportfölj, än mer attraktiv för kasinooperatörer. Utifrån en P/S-multipel om 2,5x på 2021 års estimerade nettoomsättning om ca 28 MSEK ser vi ett motiverat värde per aktie om 1,05 kr i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Möjlighet att komma in tidigt i ett bolag med unik produkt

Tangiamos elektroniska spelbord gör kasinospel till en mer social upplevelse där Bolagets touchteknologi tillåter fler användare att använda och interagera på samma spelbord, och kan därför efterliknas med ett vanligt livebord på ett landbaserat kasino. Till storleken är Tangiamos spelbord mindre än konkurrenternas vilket gör det möjligt för landbaserade kasinon att utnyttja sina lokaler mer effektivt.

Tagit steget in på den snabbväxande onlinesektorn

Under andra kvartalet år 2020 tog Tangiamo klivit in i onlinesektorn med Bolagets ADR-lösning (tärningsdetektor) via starkt partnerskap, som fram till relativt nyligen uteslutande såldes till den oreglerade marknaden, men där Tangiamo nu erhållit produktgodkännande att även sälja till den reglerade marknaden, som efterfrågat lösningen, vilket öppnar dörrarna till en betydligt större adresserbar marknad.

Intakta distributionsavtal ger stark försäljningsgrund

Som ett resultat av de senaste årens produktutveckling och innovation har Tangiamo mellan perioden oktober 2019 – oktober 2020 tecknat distributionsavtal värda 15 MSEK, där avtalen regleras med en minsta orderkvantitet för att behålla distributionsrätten. Gemensam nämnare för distributörerna är att de är kapitalstarka, väletablerade i sina respektive regioner och innehar en långsiktig strategi, bland kunderna finns några av världens största kasinoföretag, bl a Abbiati, EGT och Evolution Gaming-ägda Ezugi. Tangiamo har även tecknat trialorders med nyckelkunder och sammantaget uppgår värdet av Tangiamos avtal och trialorders till cirka 17 MSEK per dagen för utfärdandet av detta Informationsmemorandum.

Med Gaming Bridge erbjuder Tangiamo marknaden en banbrytande produkt

Gaming Bridge är en systemprodukt som binder samman fysiska spelbord med Remote och Online Gaming, och suddar därmed ut gränserna mellan landbaserade kasinon och online. Med Gaming Bridge kan landbaserade kasinon skala upp sin verksamhet genom att möjliggöra för fler spelare att delta på varje utställt spelbord, vilket innebär ökade intäkter och minskat behov av personal.

Tangiamo tog under Q2-20 första steget in på onlinesektorn med Bolagets ADR-lösning via partnerskap, där försäljningen i början skedde till den oreglerade marknaden, i väntan på godkännande för den reglerade marknaden. I Q2-21 erhöll Tangiamo ett produktgodkännande även för den reglerade marknaden vilket gör det möjligt för Bolaget att addressera en betydligt större marknad med sin ADR-lösning, där Tangiamo redan har mottagit flertalet förfrågningar från etablerade marknader och, för Bolaget, nya regioner. Godkännande möjliggör således för Tangiamo att bredda onlinesegmentet med nya produkttyper och applikationer, i linje med den patentansökan som skickades in under 2020, och nettolikviden från den pågående företrädesemissionen kommer här väl tillhanda för att göra denna satsning.

Marknaden för online kasino är av högre tillväxt än landbaserade kasino, av förklarliga skäl, med en ökad digitalisering globalt, något pandemin dessutom enbart påskyndat. Den globala marknaden för online gambling, som innehåller primärt casino, poker, bingo och sports betting, väntas växa med en CAGR om 11,5 % fram till år 2024, för att då värderas till ungefär 750 mdSEK, drivet av, som nämnt, den ökade digitaliseringen som resulterar i ökat antal av internetanvändare, större bredd i smartphoneanvändande och generell ekonomisk tillväxt. I en rapport av European Gaming & Betting Association framkommer det att under 2019 utgjorde ungefär 75 % av all online gamling aktivitet härrörde från reglerade marknader, medan resterande kom från oreglerade marknader. Även om detta inte säger den hela sanningen för hur det ser ut globalt sett ger det ändå en fingervisning för hur uppdelningen av hur samlade intäkterna som genereras inom industrin är fördelade. Att Tangiamo nu har en godkännande på plats att distribuera sin ADR-lösning även för den reglerade marknaden bör därför innebära att stark försäljningspotential framöver

Tangiamo utvecklar elektroniska spelbord baserade på Bolagets unika touchteknik, där Bolagets affärsidé är att skapa produkter som gör kasinospel till en social upplevelse, istället för ensamt spel framför en spelautomat. Automatiseringen av spelet ger stora fördelar för kasinot, detta då intäkterna ökar genom att spelet går snabbare, samtidigt som säkerheten ökas när personalen inte kan påverka spelet och vinsterna, därutöver kan personalkostnaden reduceras. Att Tangiamos spelbord dessutom är mindre till storleken gör det möjligt för kasinon att mer effektivt unttyja sina lokaler, då fler spelare kan delta på varje spelbord. Produktportföljen har stabiliserats i tre tydliga plattformar med kapacitet att bygga vidare på dem, med detta som bas har flera nya produkter lanserats och breddat erbjudandet till marknaden.

Multiplay

Placeras bland bord för livespel på kasinogolvet och behåller en mänsklig dealer. Inom konceptet finns även Multiplay Auto som fungerar utan personal genom att betalning hanteras elektroniskt eller med sedelläsare.

Crystal

Introducerar en ny displayteknologi, där man spelar på en genomskinlig touchdisplay rakt över olika mekaniska spel som t ex roulette och SicBo, för ökad spelkänsla och minskad golvyta.

TNG Slot

Första slotmaskinen någonsin med en riktig tärningsshaker med upp till 5 spelare. Plattformen har en snabb och spännande speluppsättning där spelare möts och upplever ett riktigt spel med en levande känsla.

Utöver spelplattformarna har Tangiamo även utvecklat annan teknisk utrustning för spel, som exempelvis ADR-system, som är en tärningsdetektor och ökar säkerheten i tärningsspel radikalt genom att automatiskt detektera utfallet. Gaming Bridge är en annan produkt och är en systemlösning som möjliggör för landbaserade kasinon att skala upp sin verksamhet, då den binder samma fysiska spelbord med Remote och Online Gaming. Tangiamo har dessutom utvecklat ett betalningssystem, Table TiTo, som innebär en helautomatiserad betalningshantering, där kasinon i realtid ser transaktioner per bord samt kan begränsa användningen av spelmarker till ett bord i taget. Kasinon betalar för hårdvaran samt en licensavgift per enhet och månad

År 2020 blev ett år där Tangiamo, genom hårt arbete, lyckades bygga en ännu stabilare grund, vidareutveckla samt förfina våra produkter samt skapat nya affärsområden inom Onlinesektorn, Sportsbetting och Leisure Games – detta trots de utmaningar som medförts till följd av den globala pandemin. Med en breddad och starkare produktportfölj står vi redo att möta marknadens efterfrågan, varvid vi kan växa och kapitalisera på våra produkter i världsklass.

Per maj månad har vi redan mer i orderboken än vad hela förra årets omsättning uppgick till, och i takt med att restriktionerna fortsätter lätta så ser vi ingen annan väg än en rak väg framåt – Tangiamo är ett tillväxtbolag och det skall vi nu bevisa!

Vi har nyligen fått ett utökat produktgodkännande för vårt ADR-system för tärningsigenkänning, vilket är ett viktigt steg för att nå våra reglerade nyckelmarknader som majoriteten av Onlinespel är kopplade mot. Godkännandet har möjliggjorts av det arbete som vi lade ned under år 2020 med patentansökningar för att bygga ut med nya produkttyper och applikationer. Det är glädjande att vi redan mottagit flertalet förfrågningar från både etablerade marknader och helt nya regioner, redan under april i år har vår partner Abbiati introducerat vår ADR-produkt för kunder på den reglerade marknaden, vilket visar styrkan i vårt erbjudande. Vi når nu en avsevärt större adresserbar marknad som vi kommer kunna kapitalisera på.

Samtidigt fortskrider produkttesterna för Quebec, som vi tidigare har kommunicerat kan resultera i en order omkring 5 – 10 MSEK, vilket är i ett scenario där enbart befintliga spelbord ersätts med Tangiamos. Dessutom har flertalet dialoger med ytterligare potentiella partners och distributörer till Tangiamo intensifierats under de senaste månaderna, vilket, givet att avtal ingås, skulle innebära nya försäljningskanaler och därmed möjlighet att nå ut ännu bredare i marknaden. Vi ser en stark efterfrågan för våra produkter i Nordamerika, en marknad i stark tillväxt, varför vi nu vill intensifiera våra satsningar i regionen än mer för att vinna marknadsandelar.

Efterfrågan av Tangiamos produkter har även tagit fart betydligt snabbare än väntat på den oreglerade marknaden, där vi tidigare bland annat har fått beställningar från storbolagen, tillika partners, Abbiati, EGT och Evolution Gaming-ägda Ezugi. Därför vill vi nu ta tillvara på den ökade efterfrågan som finns för våra produkter på dessa marknader och satsa ännu mer. Som ett led i detta avser vi skapa ett starkare fäste i Macau, en miljardmarknad som växer starkt, där vi redan har inarbetade kontakter. När vi skapat oss en stark position i Macau så ser vi stora möjligheter att växa vidare på den asiatiska marknaden.

Tangiamo och Caribant inledde 2019 ett samarbete för att leverera en ny form av slotmaskin till marknaden för att konkurrera ut närliggande spelhallar. Caribant har sedan 2019 femdubblat sin marknadsandel i Dominikanska republiken och därutöver etablerat sig i Puerto Rico, med en målsättning att i första hand placera en TNG Slot i alla sina totalt 250 egna spelhallar samt i ytterligare ca 250 spelhallar de sköter driften av. Totalt finns det ca 2 000 spelhallar i Dominikanska republiken. Caribant driver även ca 280 spelhallar under varumärket Star Hipica Sports och hanterar service av kasinoutrustning på kryssningsfartyg i Karibien. Värt att notera är att Caribant nu flaggat för expansion till Colombia i år där de vill använda Tangiamos produkter, vilket vi ser har stor potential framöver. Att vi i april i år kunde meddela att Caribant utökat tidigare orders ser vi som ett starkt kvitto på dels våra produkter, dels styrkan i vårt samarbete.

Inom både Arcade och sportsbetting är vår strategi att bygga en plattform där vi kan använda tredje parts content och placera Tangiamo som gränsytan mellan spelare, casino och content providers. Det finns många intressanta och spännande lösningar på denna marknad som vi kan erbjuda, där vi sedan tidigare inom Kasinospel är i framkant och har stor expertis, varför jag vill mena på att vi är en mycket attraktiv partner till bolag vars huvudfokus ligger på content. Vi har nu byggt ett starkt Tangiamo som med en bred produktportfölj möter marknadens efterfrågan och är nu redo att växa ännu starkare och kapitalisera på det vi skapat!

Linh Thai,
VD, Tangiamo Touch Technology

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.