Zenicor Medical Systems logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Zenicor Medical Systems är verksam inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke. Marknaden finns i de nordiska länderna, Storbritannien och Tyskland.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.