Skogsfond Baltikum logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Skogsfond Baltikum är en alternativ investeringsfond (AIF) vars aktier är noterade på NGM Nordic AIF. Bolaget syftar till att förvärva och äga skog i Baltikum, primärt i Lettland. Bolaget härleder en förväntad nettoavkastning om ca 7-9 % per år i ett base scenario. Gällande skogsinnehavet så kommer innehavet säljas inför fondens avslut, bolaget likvideras och slutavkastningen kommer att delas ut till investerarna. Fonden har en löptid på 8 år, med en option att potentiellt realisera tillgångarna tidigare om tillfälle ges. Bolaget kapitaliserar på ett antal globala megatrender som medför ökad behov av skogsråvaran, vilket innefattar bl.a. befolkningsökning, omställning till förnybart samt urbanisering.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.