Sedana Medical logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Sedana Medical har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvård. AnaConDa gör det möjligt att administrera anestesiläkemedel, till exempel bolagets läkemedelskandidat IsoConDa, via andningsvägarna, så kallad inhalationssedering. Nästan hälften av alla patienter på en intensivvårdsavdelning behöver hjälp med andningen av en ventilator och för att tolerera mekanisk ventilering och andra nödvändiga behandlingar behöver patienterna sederas. Sedana Medicals primära målmarknader är idag Europa, USA och delar av Asien. Bolaget uppskattar den totala marknadspotentialen till omkring 20-30 miljarder kronor.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.