Scandinavian Enviro Systems logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Enviro har utvecklat en patenterad teknologi för återvinning av uttjänta däck, ur vilka värdefulla de värdefulla resurserna kimrök, olja, stål och gas återvinns. Enviros huvudsakliga affärsmodell är att utveckla, bygga, äga, sälja och driva anläggningar, med fokus på återvinning av kimrök, vilken står för upp till 80 procent av det totala kommersiella värdet från en återvinningsanläggning. Den återvunna kimröken har en kvalitetsnivå som gör att den kan användas i nya produkter och då ersätta fossila resurser. Producerad olja och stål säljs kommersiellt medan gasen och en mindre del av oljan används som intern energikälla. Bolaget driver genom sitt dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB en kommersiell återvinningsanläggning. Enviro grundades år 2001.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.