Scandinavian ChemoTech logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Scandinavian ChemoTech AB (publ) har utvecklat en behandlingsenhet som genom elektrokemoterapi kan användas vid behandling av cancer. Under det senaste året har Bolaget tecknat avtal med partners och distributörer i Filippinerna, Indien, Malaysia och Pakistan. Vidare har Bolaget under våren 2018 levererat sin första ordentliga order samt åtagit sig att leverera ytterligare två IQWave™-enheter. Detta gör att förutsättningar för att försäljningen ska ta fart ses som goda.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.