Safe Lane Gaming logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Safe Lane Gaming är ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin, vilka förvärvar, utvecklar och förvaltar spel. Koncernen består av moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) med de helägda dotterbolagen Battlecamp AB, samt Raketspel Interaktiva Produktioner AB. Bolaget äger även enskilda spel såsom Death Dungeon, Idle War Camp och Fan of Guns under det egna varumärket Vanguard Gaming Studio. För att hålla en god företagsstruktur har Bolaget, under moderbolaget, valt att hålla koncernen uppbyggd genom fyra strategiska vertikaler: Battlecamp AB, Raketspel Interaktiva Produkter AB. Vanguard Gaming Studio och SLG Operations.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.