Recyctec logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Recyctec Holding AB är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Bolaget grundades år 2005 och har sin reningsanläggning och huvudkontor i Jönköping.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.