Realheart logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Varje år dör fler än 2 miljoner människor av hjärtsvikt och endast 7 000 erhåller en hjärttransplantation. Problemet är omfattande och idag finns inga hållbara alternativ för artificiella hjärtan. Realheart är med sin patenterade produkt ensamma om att prestera ett pulserande blodflöde likt kroppens eget hjärta där bolagets målsättning är att påbörja produktlansering av sitt totalt artificiella hjärta under år 2025.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.