Orexo logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på terapiområdena smärta och inflammation. Bolaget har kommersialiserade produkter, utvecklingssamarbeten med partners och egna utvecklingsprogram. Orexo har tre produkter på marknaden:

  • Zubsolv är för behandling av opiatberoende
  • Abstral är för behandling genombrottssmärta hos cancerpatienter.
  • Edluar är för behandling av tillfälliga sömnbesvär.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.