New Nordic Healthbrands logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

New Nordic Healthbrands AB är ett svenskt bolag som säljer växtbaserade kosttillskott och naturläkemedel inom hälsa och skönhet. Försäljning sker för närvarande i 37 länder, där Norden och övriga Europa vardera står för ca 40 % av omsättningen, utöver detta bedrivs även försäljning i Nordamerika och Asien. New Nordic utvecklar egna produktformuleringar och väljer enskilda råvaror för att därefter utkontraktera produktionen, varpå distribution och marknadsföring antingen hanteras via egenägda dotterbolag eller återförsäljare, beroende på marknad. Produkterna säljs sedan i t.ex. apotek, hälsobutiker eller online. New Nordic är sedan 2007 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.