Mantex logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Mantex är ett cleantechbolag som utvecklar och säljer innovativa lösningar baserade på deras patenterade mätteknik. Bolagets teknik används inom biomaterialindustrin, där tekniken möjliggör automatisk och beröringsfri realtidsanalys av biomaterials fukthalt, askhalt, samt energiinnehåll. Mätdatan används sedan för att förbättra effektiviteten i pappersbruk och biokraftverk, samt för att värdera biobränsle.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.