Mangold logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Mangold AB är en fondkommissionär som erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner, med verksamhet inom både Investment Banking och Private Banking. Mangold är även aktiv som likviditetsgarant och agerar också som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och är medlem på Nasdaq Stockholm, Spotlight Stock Market och NGM Nordic SME samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.