LightAir logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

LightAir startades 2005 och bolagets första produkt nådde marknaden 2006/2007, sedan dess så har LightAir levererat över 200 000 enheter över hela världen. Idag är LightAir ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare både mot konsument och den kommersiella marknaden baserat på en patenterad teknologi för luftrening, IonFlow, och har via licens en ytterligare en patenterad teknologi, CellFlow. Båda teknologierna är annorlunda jämfört med konventionell teknologi med en unik koncentration på de mest hälsovådliga partiklarna i inomhusluft, levande som döda, vilket inbegriper mikrober som virus, bakterier, fragment av mögelsporer och allergener.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.