LifeAssays logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

LifeAssays AB är verksamma inom Point of Care (PoC) diagnostik för både djur och människor, Bolagets verksamhet baseras på en patenterad teknik utvecklad vid Lunds universitet. Tidigare har LifeAssays fokus varit veterinärsegmentet men nu står Bolaget inför ett strategiskifte som innebär en omläggning mot humandiagnostik där stor potential har identifierats. Framgent kommer Bolaget fokusera på att utveckla QDA-plattformen för att på sikt möjliggöra Point of Need-tester, som innebär att en patient kan göra tester hemifrån med samma säkerhet som provtagning på en vårdcentral eller motsvarande.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.