Kontigo Care logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Kontigo Care är ett svenskt forskningsbolag inriktat mot att erbjuda digitala lösningar inom beroendevård. Bolaget har utvecklad en plattform för digital mobilvård som möjliggör diagnos, vård och eftervård av personer med alkoholberoende. Bolaget grundades år 2013 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.