KnowIT logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Knowit är ett konsultbolag verksamt inom verksamhetsutveckling och systemutveckling. Förvärvet av Metronet AS innebar att Knowit Neloab blev en av de största kommunikationsbyråerna i Norge. Företaget har verksamhet på 20 orter i Sverige, 5 i Norge, Estland, Danmark och Finland. Sverige är den största marknaden. De största brancherna är Offentlig sektor, bank finans och försäkring, Industri och Telekom.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.