Hemcheck Sweden logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

HemCheck är grundat 2010 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm som producerar och kommersialiserar ett koncept för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover. Hemolys, d.v.s. trasiga röda blodkroppar som läcker ut sitt innehåll och då förvrider analysresultat, är globalt den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. Det är t.ex. vanligt att akutmottagningar har en hemolysfrekvens på 5-12 % i vanliga blodprover. En stor del av alla medicinska beslut grundas på laboratorieanalys av blodprover, uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader. HemChecks målsättning är att förbättra vårdkvaliteten genom att direkt vid patient kunna identifiera hemolyserade blodprover och då direkt kunna ta om proverna vilket således radikalt kan minska de problem som finns idag kopplat till hemolyserade blodprover.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.