Götenehus Group logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Götenehus Group är verksamma inom fastighetsbranschen. Koncernen drivs i huvudsak genom två affärsområden, med fokus på projektutveckling, marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus, samt flerfamiljshus. Utöver huvudverksamheten marknadsför bolaget styckehus, enskilda villor samt fritidshus.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.