Freetrailer Group logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Freetrailer har sedan 2015, då Bolaget såg ett behov av självbetjäningslösningar för uthyrning av släpvagnar prioriterat intern produktutveckling. Freetrailer har trots utveckling av  produktutbudet, fortsatt  växa under perioden, och är genom deras nyutvecklade teknik redo för att växla upp ytterligare. Bolaget antas genom deras teknik kunna anknyta allt fler partneravtal på redan existerande marknader, samtidigt som expansion till Tyskland, Finland och Benelux väntas inledas inom tre år.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.