Formpipe Software logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror används vid bl.a dokumenthantering. ärendehantering och processer kopplade till organisationens olika informationsflöden. Kunderna finns främst inom Sverige: Bonnier, Huddinge Kommun, Länsstyrelsen, Netonnet, Tele2, Unicef mf.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.