Enrad logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Enrad tillhandahåller energisnåla och miljövänliga kyl & värmepumpsystem, där målsättningen är att vara det energieffektivaste och miljövänligaste alternativet inom kyl- och värmepumpsteknik. En av fördelarna med bolagets lösning är att de endast använder naturligt köldmedium, vilket är till fördel då allt fler och strängare lagkrav införs kring hur kyl- och värmeanläggningar ska fungera för att bli godkända att användas.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.