Divio logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Divio Technologies AB är ursprungligen en webbagentur med historik i webbprojekt och webbutvecklingsarbeten Divio erbjuder idag en molnhanteringsplattform som tjänstgör som en samlingsplattform för lansering och drift av hemsidor och webbapplikationer. Bolagets kundprofil utgörs av företag och webbutvecklare som vill outsourca sin webbsida och digitala plattform till en extern leverantör, såsom Divio, som tillhandhåller ett flexibelt alternativ för dessa ändamål med bättre priseffektivitet, automation och förkonfigurerade möjligheter än vad som finns på marknaden idag. Divios tjänst betalas månadsvis via en abonnemangsbaserad intäktsmodell.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.