ChargePanel

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

ChargePanel AB är ett GreenTech-bolag som erbjuder en mjukvaruplattform för laddningssystem för elfordon, vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen. Genom att skapa en sömlös övergång till e-mobilitet förenklas laddnings-processen för ägare av eldrivna fordon.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.