BrainCool logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, mark-nadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. Inom Brain Coolingsegmentet är fokus produkterna BrainCool System och RhinoChill System. Pain Management består främst av Cooral system och andra pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. BrainCool är noterade på Spotlight Stock Market sedan 2014.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.