Biofrigas logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Biofrigas unika teknik kommer som en komplett anläggning där du uppgraderar och förvätskar din rötgas till flytande biogas. Flytande biogas kan exempelvis användas som bränsle för lastbilar, bussar och tung sjöfart eller till olika behov inom industrin. Anläggningens småskalighet gör den lämplig för till exempel lantbruk, mindre reningsverk och livsmedelsindustri. Anläggningen ryms i en 40-fots container.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.