BE Group

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål, armering och aluminium. Kunderna är främst verksamma inom bygg- och verkstadsindustrin. Sverige svarar för knappt hälften av omsättningen och Finland för ungefär en tredjedel. Företaget är också verksamt i Central och Östeuropa.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.