Bactiguard logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar, vilka minskar risken för vårdrelaterade infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika. Teknologin är baserad på den teknik som Gustaf Dalén fick nobelpriset i fysik för år 1912 och har utvecklats under lång tid. Den används av Bactiguard för att förhindra att bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, t ex katetrar, och bildar biofilm som i sin tur leder till infektioner.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.