Aegirbio logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Aegirbio är ett bioteknikbolag som utvecklar och kommersialiserar tester för att effektivisera doseringen av biologiska läkemedel. Idag råder ofta osäkerheter kring rätt doseringsnivå, vilket resulterar i högre vårdkostnader och bristfälliga patientresultat. Med redan befintlig försäljning i USA, och siktet inställt även på Europa, förväntas Aegirbio under kommande två åren lansera ett flertal tester vilka ligger till grund för en potentiellt stark tillväxtresa. Tekniken är etablerad och erbjudandet välpaketerat – fokus nu är att öka försäljningen.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.