AdderaCare logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

AdderaCare arbetar med hjälpmedel för funktionsvariationer, vilket innefattar medfödda diagnoser och tillstånd som uppstår under livets gång, och adresserar därmed både unga och äldre. Idag så vill de flesta bo hemma men då behövs hjälpmedel för att göra vardagen enklare – här har bolager en stark position där de tillhandahåller olika produkter för att möjliggöra just detta. AdderaCare är ett förvärvsdrivet bolag och har idag fem dotterbolag med olika produkter och som adresserar olika marknader.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.