CirChem logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

CirChem AB är ett svenskt Cleantech-företag grundat år 2013 med missionen att återvinna lösningsmedel och minska industrins totala klimatavtryck. Det långsiktiga målet och visionen är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel, där CirChem har en lösning som gör det möjligt för industrin att kraftigt minska sina utsläpp och samtidigt öka lönsamheten. Det ger upphov till en ”win-win-win”-situation för kunden, CirChem och klimatet.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.