Venue Retail Group


Venue Retail Group AB har gjort omstruktureringar där bolaget skalat ner butiksnätverket och lyckats vända till vinst. Vidare omstruktureringar väntas, vilket estimeras leda till ökad lönsamhet. Samtidigt väntas ökad onlineförsäljning och ett mer effektivt butiksutbud motverka inkomsttapp från butiksavvecklingar. I ett base scenario estimeras en potentiell uppsida om 35,9 %.


Venue Retail Group AB (”VRG” eller ”Bolaget”) är en koncern som säljer skor och accessoarer, under sina fyra varumärken: Accent, Morris, Rizzo och NK Skor & accessoarer. Försäljning sker i Sverige och Norge, i både egna butiker och över internet.

Fortsatt omstrukturering förväntas leda till förbättrad EBITDA-marginal om 5,9 % 18/19E. Under 15/16A tog bolagets ledning beslutet att stänga 35 butiker, de valda butikerna har varit olönsamma och placerade på platser där Bolaget haft dubbel- och trippeletablering. Hittills har 21 av dessa avvecklats, vilket lett till att VRG under 16/17A gjort vinst för första gången sedan 12/13A. Bolaget förväntas framgent kunna fortsätta avveckla butiker i en liknande takt, vilket uppskattas leda till att bolagets rörelsekostnader minskar från 50,0 % av omsättningen 16/17A till 47,1 % 18/19E. EBITDA-marginalen förväntas i ett base scenario uppgå till 4,4 % under 17/18E och 5,6% under 18/19E.

Ökad online-försäljning och ett bättre placerat butiksutbud väntas motverka inkomsttapp från butiksavveckling. VRG lyckades trots minskad butiksmängd om -5,2 %, öka omsättningen med 4,8 % under 16/17A. Enligt VD Jonas Ottosson beror detta på att kunderbjudandet förbättrats, att Bolaget fokuserar mer på högtrafikerade platser och att online-försäljningen, drivet av investeringar i VRG:s e-handelsplattform, växer. Bolaget öppnade under samma period 3 nya butiker, vilka varit mer lönsamma och bättre allokerade än de som stängdes. I base scenariot väntas investeringarna i verksamhetens e-handelsplattform och fortsatta etableringar av färre men bättre placerade butiker, leda till att Bolaget växer omsättningen med 1,5 % 17/18E och 0,6 % 18/19E.

Venue Retail Group AB (”VRG” eller ”Bolaget”) är en koncern som säljer skor och accessoarer, under sina fyra varumärken: Accent, Morris, Rizzo och NK Skor & accessoarer. Försäljning sker i Sverige och Norge, i både egna butiker och över internet.

Fortsatt omstrukturering förväntas leda till förbättrad EBITDA-marginal om 5,9 % 18/19E. Under 15/16A tog bolagets ledning beslutet att stänga 35 butiker, de valda butikerna har varit olönsamma och placerade på platser där Bolaget haft dubbel- och trippeletablering. Hittills har 21 av dessa avvecklats, vilket lett till att VRG under 16/17A gjort vinst för första gången sedan 12/13A. Bolaget förväntas framgent kunna fortsätta avveckla butiker i en liknande takt, vilket uppskattas leda till att bolagets rörelsekostnader minskar från 50,0 % av omsättningen 16/17A till 47,1 % 18/19E. EBITDA-marginalen förväntas i ett base scenario uppgå till 4,4 % under 17/18E och 5,6% under 18/19E.

Ökad online-försäljning och ett bättre placerat butiksutbud väntas motverka inkomsttapp från butiksavveckling. VRG lyckades trots minskad butiksmängd om -5,2 %, öka omsättningen med 4,8 % under 16/17A. Enligt VD Jonas Ottosson beror detta på att kunderbjudandet förbättrats, att Bolaget fokuserar mer på högtrafikerade platser och att online-försäljningen, drivet av investeringar i VRG:s e-handelsplattform, växer. Bolaget öppnade under samma period 3 nya butiker, vilka varit mer lönsamma och bättre allokerade än de som stängdes. I base scenariot väntas investeringarna i verksamhetens e-handelsplattform och fortsatta etableringar av färre men bättre placerade butiker, leda till att Bolaget växer omsättningen med 1,5 % 17/18E och 0,6 % 18/19E.