Venue Retail Group


Venue Retail Group AB har gjort omstruktureringar där bolaget skalat ner butiksnätverket och lyckats vända till vinst. Vidare omstruktureringar väntas leda till ökad lönsamhet. Samtidigt väntas ökad online-försäljning motverka inkomsttapp från butiksavvecklingar, dock finns frågetecken kring hur hållbar tillväxten från online-försäljningen är. I ett Base scenario estimeras en potentiell uppsida om 19,8 %.


Venue Retail Group AB (”VRG” eller ”Bolaget”) är en koncern som säljer skor och accessoarer, under fyra varumärken: Accent, Morris, Rizzo och NK Skor & accessoarer. Försäljning sker i Sverige och Norge, både i egna butiker och över internet.

Kommentar på Q2-rapporten. VRG fortsatte under Q2-17/18 den positiva utvecklingen gällande Bolagets lönsamhet och omsättning. VD påpekar att online-försäljningen växte med tresiffriga tillväxttal vilket sannolikt förklarar hela omsättningstillväxten om 1,4 %, trots två stängda butiker. EBITDA-marginalen stärktes från 3,5 % till
6,6 % motsvarande kvartal 16/17, anledningen är främst en stärkt bruttomarginal, från 49,1 % till 50,9 %, till följd av bättre lagerhållning, en större andel av försäljning från egna varumärken och en lägre nedsättningsgrad. Vidare minskade OPEX, främst till följd av en svagare norsk krona, vilket stärkte resultatet ytterligare.

VRG visar fortsatt styrka i deras ”turn-around”, men är beroende av ökad online-försäljning för att behålla sin omsättning, där den långsiktiga hållbarheten i tillväxten kan ifrågasättas. Samtidigt som VRG visar styrka har emellertid jämförbara bolag gått surt på börsen, där vald peergrupp genomgått en multipelkontraktion, från 7,4x till 7,0x EV/EBITDA i snitt, detta ställer ytterligare frågor på om huruvida VRG kan trotsa strömmen. Givet en fortsatt stark online-försäljning samt nedstängda butiker, kan dock en ytterligare lönsamhetsförbättringar förväntas framgent.

Fortsatt omstrukturering förväntas leda till förbättrad EBITDA-marginal om 5,9 % 18/19E. Under 15/16A tog Bolagets ledning beslutet att stänga 35 butiker, de valda butikerna har varit olönsamma och placerade på platser där Bolaget haft dubbel- och trippeletablering, tre av dessa butiker har dock under Q2-17/18 återgått till ordinarie drift på grund av positiv utveckling. Hittills har 23 av dessa avvecklats varpå 9 återstår, vilket ledde till att VRG under 16/17A gjorde vinst för första gången sedan 12/13A. Bolaget förväntas framgent fortsatt avveckla butiker i en liknande takt, vilket uppskattas leda till att Bolagets rörelsekostnader minskar från 50,0 % av omsättningen 16/17A till 47,1 % 18/19E. EBITDA-marginalen förväntas i ett Base scenario uppgå till 4,4 % under 17/18E och 5,6% under 18/19E.

Snabbt växande online-försäljning väntas motverka inkomsttapp från butiksavveckling. VRG lyckades trots minskad butiksmängd om -5,2 %, öka omsättningen med 4,8 % under 16/17A. Enligt VD Jonas Ottosson beror detta på att kunderbjudandet förbättrats, att Bolaget fokuserar mer på högtrafikerade platser och att online-försäljningen, drivet av investeringar i VRG:s e-handelsplattform, växer. Bolaget öppnade under samma period 3 nya butiker, vilka varit mer lönsamma och bättre lokaliserade än de som stängdes. I ett Base scenario väntas investeringarna i verksamhetens e-handelsplattform och den

efterföljande tillväxten inom online-försäljning leda till att Bolagets omsättning växer med 1,5 % 17/18E och 0,6 % 18/19E.

Bolaget värderas i ett Base scenario till EV/EBITDA om 4,8x på 18/19E, vilket ger en potentiell uppsida om 19,8 %. I ett Base scenario estimeras VRG:s omsättningstillväxt under 17/18E och 18/19E uppgå till 1,5 % respektive 0,6 %. EBITDA-marginalen förväntas uppgå till 4,4 % och 5,6 % under motsvarande perioder. EBITDA förväntas under 18/19E uppgå till 50,0 MSEK, vilket motsvarar en EV/EBITDA om 4,8x. Justerat för vald målmultipel om EV/EBITDA 5,6x, Bolagets nettoskuld om 47,2 MSEK samt antalet aktier, ges en potentiell uppsida om 19,8 %.

I ett Bull scenario värderas VRG till EV/EBITDA om 4,0x på 18/19E, vilket ger en potentiell uppsida om 50,6 %.  I ett Bull scenario estimeras VRG:s tillväxt uppgå till 3,6 % 17/18E och     1,6 % 18/19E, drivet av tillväxt genom online-försäljning och högre omsättning per butik. EBITDA-marginalen estimeras öka i en snabbare takt, till  5,2 % 17/18E och 6,6 % 18/19E, som effekt av att omstruktureringen lyckas bättre. EBITDA under 18/19E väntas bli  60,9 MSEK, motsvarande en EV/EBITDA om 4,0x. Justerat för målmultipeln om 5,6x, Bolagets nettoskuld och antalet aktier, indikeras en potentiell uppsida om 50,6 %.

I ett Bear scenario värderas VRG till EV/EBITDA om 11,5x på 18/19E, vilket ger en potentiell nedsida om 60,6 %. I ett Bear scenario estimeras VRG:s online-försäljning växa i en långsammare takt samtidigt som Bolaget stänger ner färre butiker än tidigare väntat, vilket leder till en negativ tillväxt om -1,2 % och -1,3 % under 17/18E respektive 18/19E. Då färre butiker stängs ner i scenariot, samtidigt som omstruktureringen visar sig misslyckad, estimeras EBITDA-marginalen uppgå till 2,4 % under både 17/18E och 18/19E. EBITDA uppgår under 18/19E till 20,7 MSEK, motsvarande en EV/EBITDA om 11,5x. Justerat för målmultipeln om 5,6x, Bolagets nettoskuld och antalet aktier, ges en potentiell nedsida om 60,6 %.

Liknande bolag ger en målmultipel om EV/EBITDA 5,6x. Målmultipeln är baserad på bolag vars verksamheter liknar VRG:s. Snittet för gruppens estimerade EV/EBITDA under 19E beräknas uppgå till 7,0x, men på grund av att bolagen i gruppen är större och VRG:s fortsatta omställningsfas, motiveras VRG handlas till en lägre multipel, därför ges en rabatt om 20 % mot gruppen, vilket ger en målmultipel om 5,6x.