Umida Q4-19


Renodlad verksamhet och redo för nya nivåer 2020

Umida producerar, marknadsför och säljer, primärt, alkoholhaltiga drycker såsom vin, sprit och blanddryck genom segmenten Brands For Fans, Umida Brands och Umida Partners. Bolaget har genomfört ett kostnadsbesparingsprogram som innebär att Umida kommer att kunna öka sina marginaler till följd av en mer effektiv organisation. I ett Base scenario estimeras en successivt stigande omsättning till ca 78 MSEK år 2021, tillsammans med ett positivt rörelseresultat. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett potentiellt värde per aktie om 4,5 kr (3,0) i ett Base scenario.

  • Svag avslutning på ett starkt helår

Under Q4-19 uppgick nettoomsättningen till 22,2 MSEK (28,3), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca 21,5 % jämfört mot samma period föregående år. Umida rapporterar ett rörelseresultat om ca -8,6 MSEK, ner från ca -1,4 MSEK för jämförbar period för kvartalet. Anledningen till det minskade resultatet är ett antal extraordinära kostnader, bl.a. hänförliga till Umidas omställningsarbete. Under Q4 uppgick kostnader av engångskaraktär till totalt ca 7 MSEK. Justerat för dessa presterar Umida således i linje med jämförbart kvartal. Full effekt från omställningsarbetet kommer synas under år 2020 där vi räknar med en starkare rörelsemarginal drivet av dels försäljningstillväxt, dels en kostnadseffektivare organisation.

  • Brands For Fans står nu för 45 % av Umidas omsättning

Brands For Fans visar en minskad försäljning om 11 % under Q4-19, Motörhead-varumärket är dock fortsatt starkt under kvartalet och sett till helåret 2019 växer Brands For Fans med hela 113 %. Dotterbolaget står nu för 45 % av koncernens omsättning och kommer fortsatt vara en mycket viktig värdedrivare även under 2020.

  • Avser att lösa samtliga lån

Umida skriver att fastighetsförsäljningen i Götene möjliggör lösen av samtliga lån, samtidigt som en god likviditet kan bibehållas och att någon nyemission inte kommer att behövas för att finansiera verksamheten. Med en starkare balansräkning minskar den finansiella risken, något vi menar motiverar en högre värdering av aktien.

  • Höjer vårt värderingsintervall

Under 2019 har Umida arbetat hårt med att ställa om och effektivisera verksamheten, vilket har kostat både tid och fokus. Bolaget går nu in i 2020 med en strömlinjeformad organisation, stärkt balansräkning och med de goda förutsättningarna för fortsatt tillväxt under lönsamhet. Vi väljer därför att höja vårt Base scenario till 4,5 kr per aktie (3,0) och menar därför att aktien har mer att ge under året.

8

Value drives

4

Historical profitability

6

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.