Triboron


Licensavtal med bränsleproducent kan ligga runt hörnet

Triboron har utvecklat en unik teknologi som kan reducera mer koldioxidutsläpp än många andra kända tekniker idag, där målsättningen är att ingå partnerskap och tilldela licenser till större bränsleproducenter. Försäljningsvolymerna kan då bli omfattande och för Triboron innebära intäkter med närmare 100 % bruttomarginal. Baserat på en kombination av redan befintliga avtal, potentiellt tillkommande B2B- och licensavtal och den lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras en omsättning omkring 124 MSEK år 2023 med en rörelsemarginal om +50 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde per aktie om 3,3 kr i ett Base scenario.

  • Den globala marknaden för bränsleadditiv uppgår till 500 miljarder kronor

Enligt en marknadsrapport från The Freedonia Group uppgår den globala marknaden för bränsleadditiv till över 500 mdSEK och volymefterfrågan har ökat med ca 8 % årligen de senaste åren. Triboron är ett bränsleadditiv som implementerat kan bidra till större ackumulerad koldioxidreduktion än många andra kända utvecklingar inom transportsektorn, inklusive elektrifiering, under de närmaste 25 åren. Implementeringen är möjlig helt utan strukturinvestering och ger lönsamma resultat direkt med en genomsnittlig bränslebesparing om 3-5 %.

  • Licensavtal med bränsleproducent under 2021 skulle resultera i hög tillväxt

Det stora värdet i Triboron kommande åren återfinns helt klart i en eller flera potentiella licensaffärer med bränsleproducenter, där en tidigare kommunicerad avsiktsförklaring skulle kunna resultera i ett licensavtal under år 2021. Med tanke på hur stora volymer en enskild bränsleproducent står för, skulle ett licensavtal sannolikt resultera i hög tillväxt med god lönsamhet för Triboron. Parallellt med detta kan även B2B-affären utveckla sig positivt, där Triboron t.ex. under december ingick ett återförsäljaravtal med finska IKH, ett bolag som under 2019 omsatta 126 MEUR med en bas av mer än 130 återförsäljare i hela landet.

  • Fullt säkerställd företrädesemission

Under december 2020 pågår en fullt säkerställd företrädesemission om ca 12,8 MSEK vilken tillför Triboron en nettolikvid om ca 10,9 MSEK. Triboron stärker således sin kassa vilket säkerställer fortsatt produktutveckling och kundbearbetning.

  • Verkar i en trögrörlig bransch

Triboron adresserar en trögrörlig bransch, något som medför utmaningar. Att etablera ett eller flera licensavtal med bränsleproducenter är ingen enkel uppgift och kan resultera i långtgående processer. Den finansiella risken bedöms idag som låg, vilket motiveras av en snart påfylld kassa i samband med pågående företrädesemission, samt befintliga avtal vilka kan generera bra kassaflöden.